Konsten att skriva om konst

   
 

Historia är ingen enkel uppgift att skriva om när det gäller konst. I Konstnärsliv av Edward Lucie-Smith är det 1900-talets konsthistoria som skildras. Idéhistoriskt beskrivs olika konstinriktningar ganska summariskt. Vill man få ett resonemang om hur konstens inriktningar hänger samman med samhällsutvecklingen måste man leta upp andra böcker.

Vill man däremot veta mer om olika konstnärers liv är boken utmärkt. Hundratalet framstående konstnärer, mer eller mindre kända, skildras relativt utförligt. Konstnärerna presenteras både med bild av dem själva och något eller några exempel på vad de åstadkommit. Trots begränsningarna ger urvalet en hyfsad överblick av ett århundrade med ett dynamiskt och varierande konstliv.

 

 

KonstnärslivEdward Lucie-Smith
Konstnärsliv
1900-talets stora mästare
Albert Bonniers
Förlag 2000

   
 

Man kan också välja att fokusera på en enda konstnär. Folke Edwards har valt att penetrera Peter Dahl på djupet. Kombinationen av konstförmedlare och konstnär är utan tvekan lockande för alla konstintresserade. Kanske dessutom provokativ. Folke Edwards har gjort sig känd som en av landets mest uppmärksammade konstförmedlare. Ett flertal skandaler har han lämnat bakom sig. Ändå fortsätter han nu som pensionär i samma spår.

Peter Dahl har också ett skandalomsusat rykte. Exempel på denna provokativa konst finns givetvis med bland de verk som presenteras bland det rikliga urvalet. En sann bildexplosion.

 

 

Peter DahlFolke Edwards
Peter Dahl
Bonnier Alba 1997