Förlag
  Anamma Böcker (Göteborg)
Beta pedagog AB
Bo Ejeby Förlag (Göteborg)
Bokförlaget Cordia AB
Bokförlaget Mynta (Alingsås)
Daidalos (Göteborg)
Invandrarförlaget (Borås)
Lindelws bokförlag (Göteborg)
Waltings förlag
   
  Tidskrifter
  Feministiskt perspektiv
Flum
Fria tider
Glänta
Grafiknytt
Groove
Gränslöst
Invandraren
N. A. (Arkitektur)
Ord och Bild
Paletten
Presens
Sahara bulletinen
Social politik
Träbiten (Allmogebåtar)
Vest (Vetenskapsstudier)