RIKSDAGSLEDAMÖTERNAS VARDAG
VAD GÖR DE EGENTLIGEN DÄR?
 
 

Regionala politiker har vi läst en hel del om under det senaste året. Men de västsvenska riksdagsmännen är nästan helt anonyma för de flesta väljare, trots att deras inflytande kan vara väl så stort som de regionala politikernas.

Vi försöker råda bot mot denna brist och öppnar Alba för en presentation av några riksdagsledamöter själva. Vi bad dem svara på några frågor:

Beskriv dig själv.
Vad gör du i riksdagen?
Hur kommer Västsverige in i ditt riksdagsarbete?
Ge exempel ur din agenda för tiden fram till nästa nummer av Alba.

NR 6/2000 - TILL 13 DECEMBER:
Lisbeth Calner (s)

Kjell Eldensjö (kd)
Annelie Enochson (mp)
Elizabeth Nyström (m)