Det är länge sedan den traditionella kärnfamiljen var regel i Sverige. Ensamhushållen dominerar i flera storstäder och många familjer idag är en ganska brokig konstellation av egna ungar, hans eller hennes ungar, gemensamma ungar, ett stort antal styvfarmödrar, låtsatssyskon, extra mammor och pappor etc. Ofta fungerar det bra, ibland leder detta till oerhört trasiga familjeförhållanden där inte minst barnen kommer i kläm. Sedan 1995 får också homosexuella ingå partnerskap. Även homosexuella, registrerade eller ej, har barn.

Det finns olika uppgifter men tiotusentals barn beräknas leva i homosexuella familjer i Sverige idag. Jag känner flera sådana barn. En del har kommit till på "vanlig" väg, andra genom konstgjord befruktning, assisterad utomlands eller privat i hemmet. Längtan efter barn sitter inte i den sexuella läggningen! De barn jag känner som lever med homosexuella föräldrar är det inget särskilt med. De är som barn är mest och deras kompisar tycker inte heller att det är så konstigt att de har två mammor eller pappor. Däremot har kompisarnas föräldrar eller lärarna ofta fördomar. Kanske är det därför förslaget att låta homosexuella par ansöka om adoption är så oerhört laddat. Vi vuxna skyller våra egna fördomar på barnen, "barnen kan bli mobbade". Men barn får sina värderingar från vuxensamhället.

Att adoptera ett barn idag är ingen lätt procedur. Den är långrandig och byråkratisk samt ofta kostsam, såväl ekonomiskt som emotionellt. Det blivande föräldraparet får genomlida närgångna frågor och de lämplighetsgranskas noga, något som biologiska föräldrar slipper. Två år är ingen ovanlig väntetid. Sedan ett antal år tillbaka får även ensamstående ansöka om att adoptera, det är mer sällan detta beviljas men det händer.

Men den stora orättvisan i Sverige idag är att ett homosexuellt par som lever ihop i partnerskap och därmed visat att de lever i en stabil relation tillsammans, inte ens får lov att ansöka om att bli prövade. Lagen har automatiskt och på förhand dömt ut den del av mänskligheten som är homosexuell som per definition olämplig som förälder! Det är helt orimligt och djupt diskriminerande! Hur kan Sveriges Riksdag slå fast att inte ett enda homosexuellt par någonsin skulle kunna vara lämplig att adoptera. Vilken signal ger det till de homosexuella i Sverige idag som är föräldrar - och till deras barn?

Denna lag måste ändras och det fort. I början på året kom en efterlängtad utredning - Barn i homosexuella familjer (SOU 2001:10), en utredning många partier hänvisat till och därigenom undvikit att ta ställning i en fråga som djupt splittrar flera partier. Nu finns den här och det går inte längre att ducka. Socialdemokraterna kommer att ta ställning på sin kongress i november och folkpartiets landsmöte röstar om frågan på sitt landsmöte i slutet på oktober. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern har redan sagt ja på sina respektive stämmor/kongresser medan moderaterna oh kristdemokraterna har sagt nej.

I utredningen konstateras att det finns väldigt lite, i princip obefintlig, forskning om adopterade barn i homosexuella familjer. Däremot visar internationella studier om barn som växer upp i homosexuella familjer att dessa barn mår bra, att de utvecklas på liknande sätt om andra barn och att det viktigaste för barn är att växa upp i en kärleksfull miljö. "I forskningen har inga skillnader framkommit mellan homosexuella och heterosexuella föräldrar vad gäller deras förmåga att erbjuda barn god omsorg och omvårdnad". Utredningens majoritet kommer därför till slutsatsen att styvbarnsadoption bör tillåtas, att homosexuella par som lever i registrerat partnerskap bör få ansöka om att adoptera barn samt att medicinskt assisterad befruktning på lesbiska par skall tillåtas.

Det är kloka slutsatser som bör applåderas. Kritiken har dock inte låtit vänta på sig. Flera partier har sagt att vi fortfarande saknar forskning om adopterade barn som lever i homosexuella familjer (hur skall man kunna forska om något som inte förekommer idag?) och många talar om risken att "sändarländerna" skall sluta att samarbeta med Sverige. Detta trots att en majoritet av de länder som skickar barn till Sverige har sagt att samarbetet inte kommer att påverkas av en svensk lagändring, enligt utredningen. Dock kan det tänkas uppstå en del problem då homosexualitet exempelvis klassas som en mentalsjukdom i Kina och är förbjudet i Rumänien. Men det är knappast dessa länders syn på homosexualitet som bör prägla svensk lagstiftning.

Frågan om homosexuellas rätt att ingå partnerskap och adoptera barn debatteras i flera europeiska länder. Som så ofta är lagstiftningen mest progressiv i Nederländerna. Där kan homosexuella nu ingå äktenskap, dvs. att deras äktenskapsbalk är neutral i frågan om sexuell läggning. I Nederländerna kan också homosexuella par ansöka om att gemensamt få adoptera barn. De behöver då ha levt ihop i tre år men behöver inte vara gifta. Ett par homosexuella par har adopterat barn från bl.a. Sydafrika.

Att få barn är en naturlig önskan för de flesta människor. Ibland är det inga svårigheter är få barn, ibland är det mer komplicerat. Ofta går det att "fixa" på olika sätt. Så har det varit alltid och så kommer det att vara. Frågan är om vi skall se till att det finns lagar och regler om gör att barnen lever i juridisk trygghet och accepteras av samhället, åtminstone i laghänseende, attityder och fördomar tar som bekant viss tid att bekämpa.

Ingenting talar för att förmågan att älska och fostra ett barn sitter i den sexuella läggningen. Det finns goda föräldrar som är homosexuella och mindre lämpade föräldrar som är heterosexuella. Och tvärtom, givetvis. Men att i lag hindra homosexuella par från att ens ansöka om att bli prövade som föräldrar är orättvist och omoraliskt. Det finns ju inte för många barn som är älskade och välkomna i den här världen, snarare tvärtom.

CECILIA MALMSTRÖM
2001.10.25

   
 
   
 

Not 1. Folkpartiets landsmöte röstade den 21 okt med stor majoritet för att homosexuella par ska få lov att prövas som adoptionsföräldrar.

Not 2. Besök gärna Cecilias hemsida

Not 3. En grupp liberaler från olika länder i europaparlamentet arbetar för ett öppnare EU från en egen hemsida