Dags att förändra Chalmers!
 

Chalmers tekniska högskola framstår för många som den traditionella manlighetens säkraste fäste. De har fått mycket kritik på senare tid; kvinnor som sökt sig till skolan har känt sig diskriminerade på många olika vis. Hur går det då för en gay person? Kan lite gayaktivism sätta fart på jämställdhetsdebatterna?

Gaychalmeristerna är en förening för homo- bi- och transsexuella (HBT) studenter på Chalmers tekniska högskola. Vi började att arbeta med föreningen i slutet av sommaren 2001. Sedan flera år tillbaks har det funnits en liknande förening vid Göteborgs universitetet med namnet GHOST. Vi anser dock att det finns ett behov av en förening på Chalmers också, eftersom det behöver synliggöras att det utanför den heterosexuella normen även finns HBT-studenter - särskilt i en så pass homogen miljö.

Vi vet att det finns många på Chalmers, troligen fler procentuellt än på universitetet, som inte är öppna med sin läggning, och det är något vi vill förändra. Undersökningar visar att människor i allmänhet mår bättre när de är öppna om sin läggning.

Det finns sedan en tid tillbaks en gaystudentförening på KTH och en nationell federation av gaystudentföreningar vid namn Sveriges förenade gaystudenter . Vi använder dessa två föreningar, och f.f.a. GHOST som bollplank för att få ideer och tips på aktiviteter och dra lärdom av tidigare erfarenheter.

Om oss
Sedan sommaren är vi tre personer som arbetat med uppstarten av föreningen och bildat en interimstyrelse.

Verksamhet sommaren/hösten fram tills nu
Verksamheten i inledningsskedet har framför allt blivit inriktad på press/opinionsbildning och praktiska frågor. Vi har fått många förfrågningar från media (bl.a. GP, GT, Expressen och TV4) och vi har ställt upp där det har känts lämpligt och rätt. Bl.a. har vi varit med i en artikel i GP och i en artikel i Chalmers kårtidning Tofsen. Artikeln i Tofsen var viktig för att studenter på Chalmers skulle få reda på att vi hade startat en förening.

Det vi inriktat oss på hittills är studiesocial verksamhet som fikakvällar. Detta kan kanske stämplas som "flummigt" men det är viktigt i ett identitetsstärkande syfte så att studenter ska känna att de inte är ensamma på Chalmers om sin läggning. Detta är också ett bra sätt att få in fler människor i föreningen - det är lättare att ta steget att komma på en avslappnad fikakväll än att gå direkt på något väldigt seriöst föredrag.

Vi har också inriktat oss på informationsverksamhet, för att hålla kostnaderna nere har det främst handlat om att skapa en hemsida med information om oss och en mailinglista för att kontinuerligt nå medlemmar med information.

 

Planerad verksamhet i år och nästa år
Under fortsättningen av hösten planerar vi att ta kontakt med studievägledare på Chalmers för att berätta om föreningen och vart studenter kan vända sig när det gäller dessa frågor. (F.ö. kan ju nämnas att den nya lagen som gäller diskriminering p.g.a. sexuell läggning precis har börjat gälla även för högskolor och universitet)

Vi planerar också att anordna fester på Chalmers, detta är ett viktigt moment för att "synas".

När vi blir fler medlemmar så har vi planer på att utveckla ett "fadder"-system med en fadder på varje sektion - men nu i början är vi främst inriktade på att få fler medlemmar och visa att vi finns.

Vi har också ideer om att framöver ta fram broschyrer och annat informationsmaterial och bjuda in föreläsare till seminarier etc.

Som så oftast i föreningsliv så hänger mycket på att locka människor att engagera sig - just nu är vi några få som drar" i allting, men förhoppningen är att vi genom att synas kan dra till oss fler medlemmar och därmed skapa en god cirkel och öppna upp Chalmers för större vidsynthet.

THOMAS HÖJEMO
2001.10.25