Västsverige i regionernas centrum

Regioner har blivit högsta mode i Sverige, inte minst efter inträdet i EU. Det skapas regionala nätverk på flera sätt och vi i Alba vill bidra genom en regional länklista. Vår utgångspunkt är att regioner betyder olika saker i olika sammanhang. Den är inte att definiera regioner geografiskt i första hand utan utifrån de verksamheter som bedrivs.

En av de mest intressanta dragen hos nätverk är just att de kan lösa upp. För Göteborgs del finns flera regionala sammanhang. Den minsta består av Göteborg och de närmaste kommunerna, formaliserat i Göteborgsregionen. En större geografisk bastion är länet, men vi har utvidgat med norra Halland, där speciellt Kungsbacka organiskt hänger ihop med Göteborg. Högskolevärlden har ett formaliserat samarbete inom ett område som sträcker sig från Karlstad i norr till Jönköping i söder.

När vi går vidare i storlek märks Västsveriges försök att hamna på världskartan. Sedan några år finns ett avtal om utbyte mellan Göteborg och Oslo inom kultur, högskolor och näringsliv, om än på ganska låg nivå. Idag utreds om det nordiska samarbetet kan utvidgas med främst norra Danmark. Men redan går blickarna ända ner mot Hamburg. Vi tar gärna emot tips på fler länkar.

 
   
  Västsvenska riksdagsledamöter
Västra Götalandsregionen
Västsvenska kommuner
Kommunförbund

Bio
Evenemang
Teater
Föreningar
Museér

Folkhögskolor
Högskolor/Universitet
Övrig forskning

Tidskrifter
Förlag

Kommunikationer
Näringsliv
Diverse officiella länkar