Bakgrund till mellanöstern-konflikten
  AV STEFAN COSTER
   
  Bulldozers mot ett folk
Andreas Malm
Agora, 2002
 

Konflikten i Palestina har något evigt över sig. "Skall de aldrig sluta bråka därnere", kan man höra svenskar sucka framför tv:n eller radion. Så lyder inledningen på Andreas Malms bok Bulldozers mot ett folk.

Det är också en ganska bra sammanfattning av den allmänna uppfattning bland många svenskar. Med tanke på mediernas snäva bevakning och rapportering från konflikten är det knappast konstigt att många saknar ett djupare engagemang och en djupare förståelse för de stora händelserna i mellanöstern.

Därför är Andreas Malms bok så viktig. Han ger den vetgirige en välbehövlig bakgrund, verktyget till att förstå en ockupation som pågått i över 50 år. Bokens upplägg lockar också läsaren att vilja fördjupa sig i texten. Historiska händelser varvas med författarens egna berättelser och vittnesmål från ett flertal resor till området. Med utgångspunkt i berättelserna får läsaren en genomgång av vilka händelser som ligger bakom den nuvarande situationen. Men trots de många historiska tillbakablickarna släpps aldrig fokus från den andra intifadans tvååriga historia.

För det är i intifadan, det palestinska upproret mot den israeliska ockupationsmakten, som Andreas Malm tar sin utgångspunkt för sin analys av dagens och gårdagens händelser i Palestina.

Bokens första del handlar om vardagen i ett ockuperat land, med förtryck och ständig förnedring medan den andra delen ägnas åt Sveriges hållning gentemot Israel, Palestina och de otaliga fredsförhandlingar som hållits mellan parterna. Vi får en hel del nya inblickar i bl.a. Göran Perssons personliga hållning gentemot Israel, vilka effekter den fått på Sveriges utrikespolitik efter hans tillträde till posten som statsminister.

Den avslutande delen av boken handlar om det folkliga och internationella motståndet, hur solidaritetsrörelsen kan agera för att påverka utvecklingen. Främst diskuteras här ISM:s (International Solidarity Movement) roll och arbetsmetoder. Men vi får också en inblick i israeliska fredsorganisationers arbete och utländska bojkottrörelser.

Slutligen är Bulldozers mot ett folk en hyllning till gräsrotsaktivismen, oavsett vilket utryck detta engagemang tar sig. Boken är en bra och noggrann skildring av konfliktens orsaker och stötestenar samtidigt som den diskuterar och ger vid handen potentiella lösningar. Den digra listan av referenser tillsammans med noggranna källhänvisningar ger i varje fall mig en känsla av trygghet när jag läser boken. Man lär få mer kött på benen vid en genomläsning om man är en övertygad Palestinavän. Om man inte är det så får man sig troligtvis en tankeställare.

För den aktive finns också en lista på Internetadresser till de största freds-, människorätts-, och solidaritetsorganisationerna i Sverige, Israel och Palestina. En kort redogörelse för viktiga årtal i Palestinas historia återfinns i slutet av boken tillsammans med en genomgång av PLO:s olika grenar.

2002.10.24