ÄR TRYGGHET SÄKERHETENS FÖRSTA OFFER?
 
 

När känner du dej trygg? Bakom lås och staket? Under en övervakningskamera? Med en polis eller en militär i närheten? Eller i ett socialt sammanhang där du känner dig hemma?
Att vara trygg och att vara säker är två helt olika saker - något som vi redan tidigare skrivit omi Alba. I det här numret blir det än tydligare. Trygghet är någonting mycket svårare än säkerhet. Man måste, som pensionärerna i Helsingfors i artikeln nedan, ta makten över sin vardag och sitt sammanhang. Kanske är det just komplexiteten i trygghetsbegreppet som gör att vi hellre ropar på ökad säkerhet när vi känner oss otrygga? Detta trots att det finns studier som visar att det inte finns några enkla samband mellan faktisk brottslighet och en upplevd säkerhet. Vår osäkerhet utnyttjas dock av politikerna och kravet på ordning gör att allt fler handlingar kriminaliseras. I en trygg relation är man fri att kritisera - men när säkerhetstänkande tar överhanden blir tryggheten mindre värd. Magnus Hörnqvist skriver om hur gränsen mellan krigshandlingar/terrorism och vanlig kriminalitet börjar suddas ut och det gör livet otryggare för alla som är kritiskt inställda till makten och överheten. Själv är jag säker på att jag hellre är trygg än säker.

SIRI REUTERSTRAND, RED

 

Extra

SOLVEIG SYVERSEN & MARIE REYNOLDS
KONST MOT ÖVERVAKNINGSSAMHÄLLET
Var börjar konsten och var slutar politiken? Den frågan kan man ställa sig när Solveig Syversen och Marie Reynolds protesterar mot den tilltagande övervakningen på allmänna platser.

Extra MAGNUS HÖRNQVIST
EN NY ORDNINGSPOLITIK SER DAGENS LJUS
Ett helt nytt sätt att se på trygghet håller på att växa fram i det fördolda. 1900-talets rättsstat håller på att ge vika för ett säkerhetstänkande utan gränser. Skakande läsning i fem delar.
1 Lagen sprängs och ett nytt politikområde inrättas
2 Brottsförebyggandet får ny inriktning
3 Kritik kriminaliseras och buntas ihop med terror
4 Lokalt säkerhetsarbete alltmer privat
5 Säkerhetstänkande i återvändsgränd
Extra JOHAN ÖBERG OCH CHRISTER WIGERFELT
DET OFFENTLIGA RUMMET PRIVATISERAS
Nöjeslivet är en viktig del av städrnas attraktionskraft. Inte minst de lokala variationerna attraherar turister. I Newcastle finns dock tendenser att kapsla in och privatisera det offentliga rummet.
Extra MICHEL NASSER
INMURAD TRYGGHET FÖDER OSÄKERHET
Israel byggr en mur inne i Palestina för att säkra sina ockuperade nybyggare. Michel Nasser är chef för fredscentret i Betlehem. Han ger röst åt hur palestinier ser på muren.

Refl

JUKKA-PEKKA TAKALA
MORMÖDRAR HÅLLER PARKEN ÖPPEN
Äldre damer ska väl också få finnas. Inte bara inlåsta utan ute i full frihet utan att behöva känna sig otrygga. I Helsingfors hittade vi det goda exemplet, där grå pantrar adopterat en park.

 
Ur gamla nummer
 

Fler artiklar som mer eller mindre anknyter till ämnet hittar du i:
Nr 1/1997

TEMA: DEMOKRATI I STORSTAD
Nr 7/1999
TEMA: DEMOKRATI PÅ ANNAT SÄTT
Nr 6/2000
TEMA: SOLIDARITET
Nr 7/2001
TEMA: TRYGG MEDBORGARE I OSÄKER VÄRLD


SALAMANDER
Kvalificerat skvaller
uppsnappat i farten
Recension

Daniel Olsson
NYCKEL TILL FÖRSTÅELSE
Judendomen, kristendomen och islam började alla som varianter av vad vi idag skulle kalla politiska rörelser säger Tariq Ali i denna intressanta beskrivning av hur fundamentalism kan ses som svar på socio-ekonomiska problem.
Tariq Ali - Fundamentalisternas kamp

Recension

SIRI REUTERSTRAND
VUXENBOK FÖR UNGA ELLER TVÄRT OM?
I sin senaste bok skriver debattören Wahl om kriminalitet bland ungdomar i en form som är förvillande lik vuxendeckarens. Vad är det egentligen som gör detta till ungdomslitteratur?
Mats Wahl - Kill

Recension

EMMA SCHÜTT
ETT BARNS GRYMMA LOGIK
Ett barn bestämmer sig för att skipa rättvisa på sitt eget vis. En otäck och skrämmande historia, men också en berättelse om att vara barn, om vad som påverkar oss att bli de vi är och om våldets mekanismer.
Donna Tartt - Den lille vännen

Recension

GUSTAV ÖBERG
SNYGGT FÖRPACKAD POPULÄRVETENSKAP
Den vetenskapliga och tekniska utvecklingen sammanvävs med den politiska, sociala och kulturella i denna i allra bästa mening populärvetenskapliga bok.
Hans Dahlberg - Vårt 1800-tal


KAMPANJ MOT ISRAELS MUR PÅ VÄSTBANKEN
9 NOV: INTERNATIONAL DAY OF ACTION AGAINST THE WALL
KARTOR ÖVER MURENS STRÄCKNINGAR
www.stopthewall.org
www.pengon.org

Recension

MAGNUS KÖRNER
DE SMÅ TINGENS HISTORIA
I den här essäsamlingen får vi ingenting veta om fältslag och kungar. Här är det de små tingen som härskar och att de är nog så avgörande för människans villkor inser vi snabbt under denna lustfyllda läsning.
Peter Englund - Tystnadens historia

Recension

ELISABETH LUNDGREN
KVINNA I DET POLITISKA RÄVSPELET
En angelägen historia om det omöjliga i att vara kvinna i politiken. Ett närgånget porträtt av det politiska systemet som tyvärr lätt går att överföra till svenska förhållanden.
Hanne-Vibeke Holst - Kronprinsessan

Recension

UNO NILSSON
DEN ONDA JAKTEN PÅ DEN RENA GODHETEN
Jersild bryter respektlöst mot regler om genrer och former i en berättelse i två tidplan om händlser i Stockholm på 1100-talet och om hur man idag försöker blottlägga det förflutnas hemligheter.
PC Jersild - De ondas kloster

Recension

MAGNUS KÖRNER
FOLKBILDANDE TANKEKATALYSATOR
En populärvetenskaplig bok som är lätt reserverad mot populärvetenskapen. Den ger dock gott om nya infallsvinklar på gamla funderingar.
Bodil Jönsson - På tal om fysik

Recension

LENA ULRIKA RUDEKE
FRÅN LEJONSLÄTT TILL BOSTADSRÄTT
I sin nya roman demonstrerar Astrid Trotzig hela skalan av möjliga förhållningssätt inför det främmande. Alltifrån oskyldiga nyfikenhetskänslor till rasism. Och visst svider det.
Astrid Trotzig - Främmande i detta landVILL DU HA ALBAS ELEKTRONISKA LÖPSEDEL?
VI SKICKAR MEDDELANDE NÄR NYTT NUMMER KOMMER
SKRIV DIN E-POSTADRESS HÄR

alba avslöjar
 

ALBA.NU
TIDNING FÖR
KULTUR,
VETENSKAP
OCH SAMHÄLLE

NR 6 [50]
23 okt 2003
Årgång 7

Nästa nummer
kommer 11 dec

Tema: vatten
 
KRÖNIKÖR
 
- Åk politiskt genom att planka på kollektivtrafiken.
ZAIDA CATALÀN
Språkrör Grön ungdom
 
VÄSTSVERIGE
 
Västsvenska nätverket
Västsvenska länkar
Kultur, politik
och mycket annat

>>Här
 
KOLLEGOR PÅ NÄTET
 

En lista på 62 tidskrifter som finns på nätet hittar du här>>
Den som är mer intresserad kan även läsa Alba nr 5/02

 
ARKIVET
 

Sedan starten har Alba
publicerat runt 800 artiklar. I Arkiv till vänster kan du söka bland artiklarna - och se vilka som medverkat genom åren.

 
BILDBEVISET
 
Tryggt boende?
Bostadslösa i Göteborg har flyttat in i en husvagn, ett stenkast från ett bygge av en gräddhylla med bostadsrätter.
 
& REGIONER
Globalisering, Europa och regioner
 
Specialbilaga
om globalisering, Europa och regioner.
Krönikör
Bengt Johansson:
- Vem orkar bry sig om regiontidningen?
Läs mer >>Här
 
ISRAEL-PALESTINA
Israel - Palestina
 
Specialbilaga
Israel och Palestina är de mest sökta begreppen som leder till Alba från sökmotorer. En hel bilaga
hittar du >>Här
 
INTERNATIONELLT
 

BOYCOTT
ISRAEL
FOR
PEACE

Läs mer >>Här
 
GRATIS E-BOK
 
Kvinnan - djur eller människa?
Av Kerstin Berminge
Fortsätt >>Här
 
AKTUELLT NR AV KRUT
 
Religiös backlash
i skolan. Krut nr 2/03 ute nu.
Alba medverkar i redaktionen.
Läs mer >>Här
 
TRYCK- & WEBBSAKER
-
Har du en idé, men ingen producent?
Alba kan hjälpa dig
med texter, trycksaker och hemsidor.
-