Spännande hus
Arkitekten Staffan Sedenmalm är samlare av det mer sällsynta slaget. Han samlar nämligen på speciellt intressanta och vackra detaljer från landshövdingehus i Göteborg som rivits. Han har setts ta hand om en hel gavel med balkonger från ett hus och fönsterramar från ett annat. Han har därefter lyckats övertala diverse myndigheter att förvara alla dessa husdelar.
Om Beatles kunde återuppstå 17 år efter John Lennons död, borde väl även Staffans husdelar kunna återuppstå. Varför inte bygga ett nytt landshövdingehus med hjälp av Sedenmalms husdelar. Det skulle bli det ultimata landshövdingehuset.
Plats för massmöten?
I samband med Kulturhusens dag, som denna gång ägnades stadens torg, visade det sig återigen att man kan ha olika åsikter om det mesta. En av Göteborgs verkligt omhuldade platser nämligen Götaplatsen fick följande omöme av Tomas Olsson, Göteborgs Stadsmuseum: " Jag tycker det är ett fruktansvärt ställe. Arkitekturen är pompös och ger mig associationer till facismen. Vem vill frivilligt vistas där?"
Hanrakat
Eva Gothlin har blivit föreståndare för det nyinrättade sekretariatet för genusforskning. Svenska Dagbladet presenterar Gothlin, som konstaterar att "60 procent av alla nya studenter är kvinnor, men av professorerna är det bara 8 procent. Längre har vi inte kommit inför år 2000".
Nej, vi har väl inte kommit längre än till Z000, skulle man kunna säga. Där springer babianhannarna tydligen helt fria.
Alternativprofet (1)
Stockholms universitet har utlyst en professur i journalistik. En av fyra sökande är docenten Johan Fornäs. Hans journalistiska gärning daterar sig till 70-talet. Han var då först medarbetare i den eminenta kulturtidskriften Fotfolket och därefter i musikrörelsens eleganta organ Musikens Makt (fast där var han visst administratör?). Vi är naturligtvis nyfikna på hur högt detta smäller i den akademiska världen.
Alternativprofet (2)
Det är inte många som får sparken från universitetet av disciplinära skäl. Men nu har Linköpings universitet nyligen avskedat Arne Grip. Han har under många skrivit om myglande tjänstemän inom kommunförvaltningen och vid universitetet och publicerat artiklar i Östgöta Correspondenten.
Självfallet har detta uppfattats som ett störande moment i arbetet. Vi förmodar att det dessutom finns andra konflikter i bakgrunden. Därför har vänner av ordning på arbetsplatsen med förenade krafter satt in en välplanerad stöt, som resulterat i att man lyckats få Grip avskedad.
Verkställande bödel har varit tf professor Christian Berggren, som i ett brev till rektor framhåller, att "min position som institutionschef blir ohållbar genom Grips vägran att erkänna min totala auktoritet". I början av 70-talet var Christian Berggren halvanarkist och rebell. Några år senare sadlade han om till leninist och skrev hyllningar till rykande fabriksskorstenar och proletariatets diktatur. Så han håller stilen, kan man väl säga.
Alternativ plats
Kunskapens Hus ska om några år ligga intill Liseberg. Bästa granne med det tilltänkta Världskulturmuséet. För Kunskapens Hus är placeringen inget problem, snarare tvärtom. Men det kan ibland vara skillnad på populärkultur och finkultur. Planeringsgruppen för Världskulturmuséet har funderat på detta. Någon yttrade: vad är en värdig placering för muséet?
Vetenskapsteoretikern Dick Kasperowski visste var denna värdiga plats kan finnas: De invandrartäta stadsdelarna Bergsjön eller Hammarkullen, förslagsvis.
Då fick det bli intill Liseberg i alla fall.
Lögn och förbannad statistik
I Göteborg läser vi Göteborgs-Posten. En kul tidning, speciellt i valtider. En dag ropade tidningen ut att sympatierna för sossarna dalade. Strax nedanför rubriken fanns ett diagram som visade att sossarna var på uppåtgående.
Direkt efter valet kungjorde tidningen med braskande rubriker att aktiekurserna pekade nedåt efter valresultatet. Vad säger marknaden, frågade vi oss oroligt och bläddrade vidare med darrande händer. Inne i tidningen kunde man se att aktiekurserna dalade över hela världen. Då förstod vi till fullo vilket globalt inflytande miljöpartiet har.
...och Vera från Girlpower då?
I det nyligen avklarade valet skulle vi denna gång personrösta. Envisa rykten gör gällande att en av de som fick flest personliga röster var Nisse från Manpower. Hans kampanj var ju i allafall effektivare än Alf Svenssons.