Segregerad stad
Diskussionerna om våra teman i Alba kan stundtals bli heta. Hur ser det ut i Götborgs olika stadsdelar, var finns den spännande invandrarkulturen? Tystnaden och rodnaden sprider sig hos redaktörerna. En bodde en kort tid i Hjällbo och en arbetade med en idrottsförening i Tynnered. Men det var på 70-talet. Sedan dess har besöken i förorterna blivit alltmer sällsynta. Centrum för navelskådandet är numera förlagt till Andra Långgatan.
 
Tur att det finns nummerpresentation!
I Finland ringer högstadieelever varandra och lämnar "ettor".
De låter mobiltelefonen ringa en gång och så lägger de på.
Det är gratis och betyder hej. På kvällen kan det också
betyda godnatt eller vi ses imorgon. Föräldrar kan också
ringa ettor, men då betyder det oftast kom hem.
Om man får väldigt många ettor, typ tjugo eller trettio kallas
det för en killer. Avsändaren är oftast en enträgen beundrare.
Smart va?
Numer finns det ju också möjligheter att sända SMS-meddelanden gratis via internet. Undrar just vad mobiloperatörerna planerar för motdrag?
Skål för studenttätaste kommunen
Ibland blir man överraskad. Som att Korsnäs i finska Österbotten är världens mest svenskspråkiga kommun (procentuellt). Lika överraskad kan man bli av att en avfolkningsbygd är Sveriges mest studenttäta kommun. Men de tömda bostäderna tas istället över av de inflyttande studenterna, så marknaden blir balanserad. Orten heter Grythyttan och ligger i bergslagen. Studenterna är 120 och de bofasta 100. Uppsala och Lund kan kasta sig i gruvschaktet. Skål för vinakademin!
Visst är det skillnad på folk och fä
Den gamla sanningen om skillnaderna mellan rik och fattig håller kanske på att få en ny innebörd. I tyska tidningen Der Spiegel citeras en möjlig utveckling i spåren av genteknikens allt större möjligheter att användas medicinskt. Om det vore sant att de flesta egenskaper sitter i generna, är det inte en orimlig tanke att man försöker hjälpa naturen på traven. Har man bara tillräckligt med pengar kan man alltså se till att de egna barnen förses med högre intelligens och vackrare kropp. De rika fortsätter att vara intelligenta och vackra och skapar naturligtvis barn med andra som är både rika och vackra. Till slut, konstaterar en forskare, går det som för många andra arter: de rika och de fattiga tillhör inte längre samma art och kan därför inte para sig med varandra.
 
Segregeringens omvända öga
Journalisten Per Nygren berättar på ett möte med Publicistklubben att han bodde i Hjällbo under 40 dagar för att lära mer om förhållandena i det segregerade Göteborg: "Själv jobbar jag i ett hus där vanligt folk inte kommer in." Huset han syftar på är Göteborgs-Postens.
Omvänd karriär
På universiteten råder det ingen tvekan om hur karriärgången är. Efter grundexamen tar man steget över till att bli doktorand. Längst bort hägrar professorstiteln. Vad ska man då säga om förra chefredaktören Christina Jutterström? Hon Förra året var hon professor i journalistik, men nu är hon doktorand i samma ämne. Hur det hänger ihop? Professorstiteln var inte av vanligt akademiskt slag. Hennes avhandling ska för övrigt handla om ledarskap inom massmedierna.

Var tid har sin färg

På Alba är vi mycket intresserade av färger. Dagligen stångas vi med rött, grönt och blått och alla kombinationer dessa skapar. På datorn och TV:n åstadkommer man ju hela färgskalan med blandningar av dessa färger.
Vi har även lärt oss att var tid har sin färg. Eftersom vi ofta försöker skåda in i framtiden kan vi nu avslöja vilken färg som kommer att dominera inom modet under nästa decennium. Ju fler som vidarebefordrar vårt stalltips, desto större sannolikhet är det att vårt tips stämmer. Dert är sådant som kallas framtidsforskning. (Självklart har väggarna på Albas redaktion redan målats i denna vackra färg.)
Utredare i tiden
Konsthallen i Göteborg har fått sitt öde utrett av Gunnar Dahlström akademisekreterare vid universitetet i samma stad. Förutom att han är svag för titlar har han annars mest gjort sig känd för att ha tömt det gamla universitetshuset på studenter. Detta skedde i samband med att huset restaurerades till sitt ursprungliga skick - tyvärr blev det väl då för fint för vanliga studenter. Endast personal äga numer tillträde. Nu hoppas vi bara att Konsthallen inte blir för fin för vanligt folk också.
Fingret i luften
Ibland får man se saker som på något vis sätter fingret på tidens trender. Att sedan tolka dessa trender är dock inte alltid så lätt. Vad sägs om följande?
På bokmässan kunde hugade skriva löpsedlar om vad som helst och sätta upp i Journalistens monter. När vi var där stod två mycket söta småtjejer ivrigt engagerade i skrivandet. Vi väntade oss någonting rart och vet fortfarande inte om vi blev glada eller rädda när vi sedan läste "Spräng Scan - bli vegan!" . Ännu mer konsternerade blev vi inför budskapet "Alla borde heta Åke". Var det ett hot eller ett löfte - och efter vilken Åke ska vi uppkallas?