Hedersredaktion

 

Albas hedersredaktion är ett uttryck för tidningens strävan att bygga broar mellan kultur, vetenskap och samhälle. Hedersredaktörerna ger sitt stöd för viljan att utveckla kunskapssamhället, men de har naturligtvis sina egna definitioner och analyser om detta.

Det ska också poängteras att den förnämliga församlingen inte representerar något organisation eller företag - detta är en ren personlista. Förhoppningsvis växer listan ytterligare något med tiden.

NY HEDERSREDAKTÖR FRÅN NR 7/2000
Jan Hult
Professor i hållfasthetslära på Chalmers sedan början av 60-talet. Han har länge närt ett stort intresse för teknikhistoria och har varit drivande för inrättandet av en professur i ämnet 1998 (som idag innehas av Bengt Berglund).
Jan Hult har dessutom varit:
fackredaktör i Teknisk Tidskrift på 50-talet;
redaktör för Polhem, tidskrift för teknikhistoria, under åren 1983-97; medarbetare i Nationalencyklopedin.
Han har skrivit ett flertal artiklar på Göteborgspostens kultursida, givit ut läroböcker i hållfasthetslära och gjort populärvetenskapliga radioföredrag ("Värt att veta").
Jan Hult är numera aktivt forskande pensionär.

   
  POLITIK  
  Kerstin Alnebratt (s), kommunalråd i Göteborg
  Eva Flyborg (fp), riksdagsman från Göteborg, ledamot i riksdagens IT-råd
  Helejna Larsson obunden, ledamot i IT-delegationen
  Cecilia Malmström (fp), delegat i EU-parlamentet
  Sten Svensson (m) politiker, representant i Nordiska rådet
  MARKNAD  
  Rune Gustafsson förbundschef i Göteborgsregionens kommunalförbund
  Bert Inge Hogsved VD för dataföretaget Hogia, Stenungsund
  VETENSKAP  
  Bo Dahlbom professor i informatik, ledamot i Göteborgs universitets datadelegation
  Sven-Eric Liedman professor i idé- och lärdomshistoria, Göteborgs universitet
  Tuija Lindström professor i fotografi, Göteborgs universitet 
  Anders Ulfvarson professor i marin konstruktionsteknik på Chalmers, ersättare för rektor i västsvenska rektorsgruppen
     
 


 

[TILLBAKA]