ordet är fritt
 
  Fredrik Lindströms bok   Fredrik Lindström
Världens dåligaste språk
- tankar om språket och människan idag
Albert Bonniers förlag
 
 

- Om människorna på stenåldern hade haft samma rigida inställning till språket som en del av dagens språkvårdare så hade vi aldrig lämnat stenåldern.

Så sa Fredrik Lindström när han berättade om sin bok "Världens dåligaste språk" på årets bokmässa här i Göteborg. En del svensklärare i publiken (eller hur var det nu - får man skriva svenskalärare) kände sig nog lite trampade på tårna när han raljerade över språkpoliser som rättar sina samtalspartners i tid och otid. Men Lindströms poäng var just "vem bestämmer över språket?". Ja, inte tycker han att det är svenska språknämnden i alla fall. Alla vi som använder språket är naturligtvis dess förvaltare. Vi har både rätt och skyldighet att se till att det utvecklas. Det finns inte ett fint och ett fult språk, det finns bara mer eller mindre väl fungerande varianter. Så länge språket underlättar kommunikationen mellan människor, för det är ju kommunicera vi vill, så fungerar det och har fyllt sin uppgift.

Språket blir också ett redskap att utveckla intellektet. När vi kan sätta ord på saker blir de realiteter i tankevärlden. När vi skapar begrepp som svågerpolitik, tantsnusk, pyspunka och samtalsterapi kommer vi längre och längre från djuren. Ett tänkande utan ord blir aldrig särskilt kreativt.

Anser alltså Fredrik Lindström som också vill slå ett slag för det talade språket. Han påpekar att skriftspråket bara är en förenklad och fattigare variant av talet. Därför anser han att det är ett svaghetstecken när det anses "finare" att tala som en bok än att skriva som man talar - även om han inser att det faktiskt inte går att transkribera talat språk direkt till skrift. Det skulle bli obegripligt och faktiskt, se ganska obildat ut. Talet är ju så mycket mer än det vi konkret säger i ord.

Att läsa hans bok kan i alla fall vara ett första steg på vägen till att lära sig att lyssna och älska språket lite mer på det vis som Fredrik Lindström själv verkar göra. Han smakar på orden som om de alla bar en egen poesi. Eller som han uttryckte det på bokmässan:
- Ett språk som kan skapa uttryck som hängbröstvänster kan aldrig vara fattigt.

Text: Siri Reuterstrand
00.10.25