Det är inte på något sätt okontroversiellt att påstå att konstnärlig och kulturell verksamhet kan göras kommersiell. Det är knappast heller något nytt ämne då det blommar upp med jämna mellanrum på si sådär tre år. Hur man nu än ställer sig i denna fråga så tänkte jag här nedan berätta historien om det nya utvecklingscentret för upplevelseindustrin och varför jag menar att detta använt på rätt sätt är en tillgång för såväl kreatörerna som konsumenterna.

Alla människor är kreatörer i den meningen att vi alla mår bäst när vi får skapa, alltså kreativt använda vår tankeförmåga och vår fingerfärdighet. Få människor är däremot begåvade konstnärer. En konstnärs verk är resultatet av kreativitet och en extraordinär begåvning. Jag menar alltså, att alla läs- och skrivkunniga principiellt skulle kunna skriva en bok, men ifall den skulle vara så pass intressant att den skulle verka lockande på någon annan än författarens egen mor, det är en annan sak. Å andra sidan kan en språkligt tämligen torftig bok intressera många läsare och ganska förenklad musik kan locka många lyssnare. Det som kan bli en kommersiell succé behöver inte vara kopplat till konstnärlig kvalité, då det i den kommersiella världen råder andra kriterier för vad som är attraktivt.

Därmed inte sagt att allt som lockar den stora massan är dåligt och att allt som bara lockar en exklusiv skara är fantastiskt bra. Det ligger många gånger kulturellt snobberi bakom vad som är bra och dåligt, vilket den någorlunda insiktsfulle kulturkonsumenten är ganska medveten om. Personligen har jag precis som alla andra en uppfattning om vad jag tycker är bra och dåligt, men för den sakens skull menar jag inte att allt det som jag tycker är dåligt borde förbjudas. Själv tror jag att man i sin jakt på positiva upplevelser både i yrkeslivet och privat måste få en bredd att välja från. Dessutom kommer man efter ålder, humör och skeenden i livet att vilja uppleva eller ha olika saker.

SMÅFÖRETAGANDE INOM KULTURSEKTORN
Det finns kultur som aldrig skulle klara sig om den skulle bedrivas i företagsform. Det kan bero på att den är väldigt dyr per besökare som till exempel opera. Det är förstås viktigt att subventionera denna typ av verksamhet för att vårt samhälle inte skall urholkas i brist på denna typ av kultur. Ett annat exempel är museerna som förvaltar vårt materiella kulturarv. Den uppgiften är av ett samhällsintresse och idealet vore enligt min mening att utställningarna inte hade någon entréavgift alls, eftersom vi alla borde ha samma möjlighet att ta del av detta arv oavsett inkomster. Listan på större och mindre kulturinstitutioner som inte kan drivas som regelrätta affärsidéer kan göras betydligt längre, men jag väljer att stanna här.

Så finns det företag som arbetar med kultur eller om ni hellre vill upplevelse. I vissa fall arbetar de direkt med att generera ett mervärde till andra produkter. Som till exempel B & O som utan sin specifika formgivning av ljud och bildanläggningar hade varit vilket dussinföretag inom genren som helst. Apple är ett annat företag som utgår i sitt arbete från mjukvaru och hårdvarudesign för att särskilja sig från sina konkurrenter. Ljud och musik är något som till vissa produkter anses som ett självklart tillägg till produktens grundfunktioner till exempel bilar, tv-spel, datorer osv. Om ingen producerade musik skulle det vara svårt att tillverka annan media som TV och radio. Det finns dock ingen regel att skivbolag måste verka och se ut på det sätt som de gör idag. Genom att ge kreatörerna en chans att själva bestämma hur deras produkter skall se ut och hur de skall levereras så kanske vi kan få ett ännu bredare och mer spännande utbud av både kulturinstitutioner och upplevelseföretag.

Kan man låta företag som arbetar med musik, design, mat, film, multimedia, arkitektur o.s.v korsbefrukta varandras branscher och därmed skapa gemensamma helhetsupplevelser, så tror jag att man kan komma att höja både den konstnärliga kvalitén och det kommersiella värdet.

Därmed inte sagt att jag förespråkar att man skall börja ta hutlöst betalt, tvärtom, det kommersiella värdet ligger i att de kapitalstarka jätteföretagen skall få betala för att få visa upp sina kommersiella produkter i sällskap med attraktiva upplevelser. Konsumenterna skall få mer och bättre upplevelser billigare men de får kanske stå ut med att se en läskedrycks logga eller två i samband med arrangemangen. Till exempel så kunde man distribuera musik digitalt över nätet till de personer som föredrar att få sin musik levererad i det formatet. Men på artisternas hemsida finns det reklam och länkar till företag som betalar för att vara där. Egentligen inte ett dugg märkvärdigare än hur reklam TV kanalerna fungerar.

Vill man fortfarande köpa musik i affären på den ljudbärare som är tidstypisk så är det väl bra om det går också. Man måste komma ihåg att copywriten inte är någon naturlag som inte går att ändra och i takt med att nättrafiken växer så kommer spridningen av allt som går att digitaliseras också att bli svårt att kontrollera. Det finns andra sätt att se till så att upphovsmän/kvinnor får lön för mödan och det är där man får lägga sina idealistiska förväntningar om man inte skall bli besviken.

Text: Louise Stiernström
Projektledare MIC
13.12.2000

   
 
   
 

Louise Stiernström har uppdraget att bilda bolaget Upplevelse IUC Väst AB, ett industriellt utvecklingscenter och nätverk för västsvensk upplevelseindustri. Bolaget skall ägas till minst två tredjedelar av små till medelstora företag inom västsvensk upplevelse industri. Verksamheten skall jobba med statlig finansiering av produkt/tjänsteutveckling samt utbildning och affärsutveckling. Samarbetspartners är Almi Väst, IUC nätverket och högskolorna.

I samband med detta projekterar vi även för att få det så kallade Maskinhuset i Skara att bli den fysiska platsen för IUC, utbildningar, upplevelseverkstäder, replokaler, scen, drivbänk för musik och upplevelseföretag. Huset är ett nedlagt vattenverk från 1800-talet som för tillfället genomgår en antikvarisk utredning. Huset skall ha en blandad kommunal och kommersiell kulturverksamhet. Förhoppningen är att vi skall inspirera andra eller hjälpa till att skapa liknande verksamhets hus runt om i kommunerna i väst Sverige. Vill ni veta mer så besök vår hemsida www.musikindustricentralen.se