Som att få vindrutan torkad
  AV LEIF WILEHAG
 

Denna bok har gjort mig glad. Inte bara för innehållets skull, utan också för att den getts ut på egen bekostnad av författaren. Som är historiker med en gedigen universitetsutbildning bakom sig. Han är dock ingen uppburen akademiker, eller känd journalist - just därför är hans initiativ så friskt vågat och behjärtansvärt.

Peter Englund och Herman Lindqvist har gjort det. Men Håkan Johansson från Anneberg utanför Kungsbacka har också gjort det.
Skrivit om svensk historia. Röda tråden i denna bok är centralmaktens framväxt, från vikingatiden fram till och med Gustav Vasa.
Under denna tid formades vad vi i dag, i stort, kan betrakta som grunderna i vårt svenska samhälle. Byråkratins ursprung, landstingens likaså, de många kungarnas styre; despotiskt eller mindre tyranniskt - slagen, krigen, maktbalansen mellan länder i norden, kyrkan och adelns makt, Engelbrektsupproret, Dackeupproret, det forntida ättsamhället, kristnandet - ja, det mesta får vi veta.
I mer eller mindre kronologisk form.

Boken är indelad i kapitel med romerskt numrerade stycken; och på så sätt känns dispositionen väldigt akademisk. Men språket är distinkt, närmast journalistiskt - och i många stycken fängslande. Även om 163 sidors genomgång av över 500 års historia känns lite för lite för för mycket ibland.
En lätt korvstoppningsvarning lurar på vissa sidor.

Men det gör mindre, för det är ingen tvekan om att författaren behärskar ämnet. För egen del var det som att få vindrutan torkad - mest vad gäller kungarna och deras epoker - men till yttermera visso fick jag även fylla i vissa historiska luckor i egna kunskaper.
Och liksom Vilhelm Moberg en gång gjorde i
Min svenska historia så utgår Håkan Johansson ifrån allmogen; de maktlösas situation, när han skriver.
Personliga egenskaper och detaljer om de historiska människorna bibringas, och lättar upp läsningen. Men det är inte för dess egen skull som anekdotiska kuriosa finns med, utan det har sin betydelse i sammanhanget.

Det finns säkert intressantare historieböcker skrivna, men detta är ett nog så ambitiöst försök.

2002.12.12

   
 
   
  Boken kan vara svår att få tag i men går att beställa från författaren:
Håkan Johansson
Höglandavägen 226
434 95 Kungsbacka
   
 

 
 

Folket och makten

Håkan Johansson
Folket och makten
Ny Historia, 1995
 

Liksom Vilhelm Moberg en gång gjorde i "Min svenska historia" så utgår Håkan Johansson ifrån allmogen; de maktlösas situation, när han skriver.