Förlag
  Anamma Böcker (Göteborg)
Beta pedagog AB
Bo Ejeby Förlag (Göteborg)
Bokförlaget Cordia AB
Bokförlaget Mynta (Alingsås)
Daidalos (Göteborg)
Förlagshuset i Göteborg.
Invandrarförlaget (Borås)
Lindelöws bokförlag (Göteborg)
Waltings förlag
   
  Tidskrifter
  Feministiskt perspektiv
Flum
Fria tider
Glänta
Grafiknytt
Groove
Gränslöst
Invandraren
A-nytt (Arkitektur)
Ord och Bild
Paletten
Presens
Sahara bulletinen
Social politik
Träbiten (Allmogebåtar)
Vest (Vetenskapsstudier)
Zenit