Gammalsemitiska myter och legender

 

AV EBBA WIDMARK


Extra

Det kan förefalla underligt att samma år som 52 000 lämnar Svenska Kyrkan så gör Jonas Gardells bok "Om Gud" succé. Det är dock ett faktum att samtidigt som New Age tappar mark, så ökar intresset för de traditionella religionerna.

Karen Amstrongs "Historien om Gud" och "Kampen för Gud" säljer bra i pocketupplaga och böcker om islam avlöser varandra. Mer häpnadsväckande är dock att gamla religiösa texter och myter fascinerar till den grad att förläggarna vågar satsa på dem. Svenska Bibelkommissionens nyöversättning av hela bibeln år 2000 tycks ha inspirerat och förutom nytolkningen av "Gigalmesheposet" år 2001 har den mycket unge Ola Wikander översatt och kommenterat förbibliska texter i Kananaaneiska myter och legender.

Boken är väl disponerad med inledningar till de sju myter den presenterar. Den har också en utmärkt historisk och litteraturvetenskaplig inledning och intressanta kommentarer om översättningen och ordförklaringar sist i boken, som hjälper läsaren hålla reda på person- och gudagalleriet. Om själva översättningen törs jag inte uttala mig, då mina kunskaper i ugaritiska är obefintliga, men så mycket kan jag säga: den svenska texten är lättläst och flyter likt psaltarens psalmer rytmiskt, smidigt och vackert.

Som läsaren redan förstått är myterna gammalsemitisk poesi. Känner man redan till Psaltaren och i viss mån Illiaden och Odyssén, ler man igenkännande åt tankerimmen och de stående epiteten, annars har inledningen en utförlig och lättläst beskrivning av de trick man för mycket länge sedan använde för att recitera och minnas heliga texter. Så följer efter guden Els namn epitetet "en Välvillige" och efter Baals namn "den Allsmäktige". Tankerim är parallellism dvs man upprepar sig i den följande versraden:

Låt dina fötter springa till mig,
låt dina ben löpa till mig!
Ty jag har ett meddelande, och jag skall säga dig det,
Ett ord, och jag skall upprepa det för dig -
Trädens ord och stenens viskning,
Ett mummel mellan himmel och jord,
Mellan djupen och stjärnorna.

Som synes gungar texten fram med sina likartade alternativ och rytmen blir suggestiv och förhäxande. Denna form gör historien levande och mycket mer spännande än om den framlagts på våra dagars normalprosa.. Trots det skall jag försöka göra ett ofullständigt sammandrag av den första historien i boken "Baalcykeln" (ofullständigt så att jag inte avslöjar slutet!).

"Baalcykeln" berättar om ett fadersuppror och om en ny maktfördelning mellan gudarna. Fadersguden El ("den Välvillige") ger konungamakten till Yamm, havsguden (Els älskling)., och ger Baals (Molnryttarens) silverpalats till honom. Baal, som anses ha skymfat El, finner sig inte i bestraffningen utan rasar och klagar. Yamm utmanar Baal och förlorar konungavärdiheten bland gudarna. Baal söker nu få sin far, högguden El, att ge honom ett palats att härska ifrån och han får hjälp an sin syster Anat (Folkens framföderska). Trots att hon är dotter till El sparar hon inte på krutet (för att använda en modern metafor):

Jag skall slå honom till marken som ett lamm
jag skall låta hans skägg flöda av blod,
hans gråa skägg av inälvsblod,
om han inte ger ett hus åt Baal….


Det är verkligen ingen mesig gudinna som beskrivs. Och hennes far El svarar:

Jag känner dig, min dotter - du är ju obeveklig…
och ingenstans bland gudinnor finns ett förakt som ditt.
Vad är det du önskar, o Jungfru Anat?

Kan ni tänka er Zeus (den grekiske högguden) svara sin dotter Athena så respektfullt? Nej, och för varje feminist, kvinna som man, är det befriande att möta en gudinna som inte behöver tillgripa kvinnlig list för att få sin vilja fram. Historien fortsätter med hur syskonen mutar sin mor, Els hustru, med gåvor och hur hon i sin tur får El att tillåta att de övriga gudarna bygger ett palats åt Baal, som ,påpekar Els hustru, är åskguden som kommer med regnet och hur skulle det gå för jorden om det inte regnade?

Glad i hågen och med sitt hus byggt inbjuder Baal gudarna till fest men glömmer dödsguden Mot. Som i den väldigt mycket senare sagan om Törnrosa är denna glömska ödesdiger och Mot sväljer Baal. Hans syster Anat hämnas på Mot dödsguden:

Hon grep Mot vid fållen på hans klädnad.
Med ett svärd klöv hon honom.
Med ett såll silade hon honom.
Med eld brände hon honom.
Med två stenar malde hon honom…

För att reta er nyfikenhet slutar jag mitt sammandrag här. En fullkomlig osannolik händelse skall beskrivas: Baal, Jordens Herre, den som kommer med regnet till de torra åkrarna, återuppstår! Hur detta går till får vi inte veta, då tavlorna är skadade just där, men sedan fortsätter berättelsen med halsbrytande fart. Tag och läs!

Tavlorna? Jo, hela eposet är skrivet på kilskriftstavlor från Ugarit, en stad vid nuvarande nordsyriens kust, utplånad 1200 år före vår tideräkning. Den återupptäcktes av misstag år 1928 (efter vår tideräkning!) av en plöjande syrisk bonde. Man fann lertavlor med kilskrift av en ny typ, en kilskrift som betecknade k o n s o n a n t e r, dvs man hade skapat ett konsonantalfabet i kilskrift. Texterna lyckades snabbt bli tolkade och en hel ny värld öppnade sig.

I dessa texter finns mängder av namn, uttryck och uttryckssätt som påminner om bibeln och allt talar för att man hittat många av rötterna till kulten av Jahve och beskrivningen av den judiske allsmäktige ende guden, en gud som,som många av oss vet, blir ytterst förtretat på rivalen Baal. För bibelsprängda är "Kanaaneiska myter och legender" en guldgruva och vi får tacka Ola Wikander för att ha gjort den bevarade skriften tillgänglig i sin helhet i svensk språkdräkt. Är Gamla Testamentets texter främmande för läsaren, så visar översättaren på överensstämmelser i den grundliga och stilistiskt berömliga inledningen.

Här har jag bara behandlat den första och längsta myten. Det finns sex till att njuta av. Om Du vill leva i en annan tid, där känslorna och handlingarna både är annorlunda, men oftare lika våra nutida så rekommenderar jag Dig att ta del av UGARITISK ACTION PÅ HÖGSTA NIVÅ. Bli glad, fundersam, rörd, förvånad, road och intresserad!

Det är en perfekt julklapp till dem som är intresserade av
1. Poesi, 2. Litteratur, 3. Historia, 4. Religion 5. Mellanöstern och slutligen 6. Julklappen till de SOM REDAN HAR ALLT. "Kanaaneiska myter och legender" har högt "imposantvärde" , dvs den imponerar på betraktaren av ägarens bokhylla.

Till sist: från oss alla till er alla: En Riktig God jul. Hoppas med gudinnan Anats ord:

Jag skall lägga kriget i jorden,
jag skall sätta kärlek i stoftet!
Jag skall hälla frid i jordens mitt,
Lugn i mitten av fälten!

11.12.2003

Extra
Extra  
 
alba avslöjar
 

ALBA.NU NR 7 2003

 
 
bokomslag
 
OLA WIKANDER
Kanaaneiska myter
och legender
Wahlström & Widstrand 2001
 
 

 

 
 
Kan ni tänka er Zeus svara sin dotter Athena så respektfullt?