Alba har glädjen att kunna bjuda på en debattbok om arv och miljö, ett tema som har dykt upp i samhällsdebatten ett flertal gånger under hela 1900-talet. Många heliga kor slaktas av författaren Kerstin Berminge.

Boken omfattar att antal, i princip fristående, uppsatser om hur biologer, sociobiologer, evolutionspsykologer och läkare har använt, och använder biologin för att legitimera kvinnoförtryckande åsikter. Eftersom området diskuteras ur ett vetenskapsteoretiskt perspektiv handlar några av uppsatserna om vad vetenskapen kan säga oss.

Kerstin Berminge är filosofie doktor i vetenskapsteori och hon har i huvudsak forskat om hur idéer flyter mellan de biologiska disciplinerna och samhälls- och beteendevetenskaperna, ett område som numer går under beteckningen "Social Studies of Biology".

Läs boken >>Här

INNEHÅLL

Förord
1: En kort historik.
2: Dagens antifeministiska biologism
3: Biologismen och vad vetenskapen kan säga oss
4: Det sociobiologiska perspektivet
5: Gener, genkopior och procentsatser
6: Ett djur bland alla andra
7: Evolutionismen
8: Mänsklighetens uveckling - mannens utveckling
9: Hjälplöshet och stora hjärnor
10: Om två kvinnliga forskares erfarenheter
11: Langurer, barnamord och genförmering
12: Barnamord och hemliga ägglossningar
13: Sociobiologin, föräldrar och barn
14: Parförhållande eller haremssystem
15: Evolutionism och kvinnomisshandel
16: Evolutionspsykologin och gubbsjukan
17: Horor och madonnor
18: Kvinnliga perioder och manliga hormonstormar
19: Aggression, krig & fred - arv eller miljö
20: Aggression och egoism - en vetenskaplig begreppsförvirring
21: Djurfilmer som politisk propaganda
22: Kvinnlig inaktivitet ­ manlig aktivitet
23: Två biologistiska filmer
Slutkommentar
Litteratur

   
 
   
 
   
 

 
 

 

Kerstin Berminge

Kvinnan
- djur eller människa?

Ett vetenskapsteoretiskt perspektiv på biologismens människosyn

Återigen förklaras snart sagt alla våra mänskliga beteenden och alla upptänkliga samhälleliga fenomen utifrån biologin, etologin, genetiken, endokrinologin och molekylärbiologin eller utifrån evolutionshistoria.