Extra

Medietrappan genomförs i samarbete mellan ABF, institutionen för Journalistik och Masskommunikation, Publicistklubben Väst, tidskrifterna Ord&Bild och Alba.nu, nätverket Allt är möjligt, Filmpedagogerna samt Öppna Kanalen.

Seminarier

19 JANUARI
KL 19
TRAPPAN, JÄRNTORGET

Smörja säljer!
Mediernas fiktionalisering av verkligheten – ett måste? En fråga om journalistik eller icke-journalistik? Ett slag om det postmoderna samhällets alternativa sanningar – eller livslögner?

MEDVERKANDE
Helle Klein, politisk chefredaktör på Aftonbladet
Jimmy Fredriksson, redaktör GT
Karolina Ramqvist, journalist
Daniel Nyhlén, Aftonbladet

DISKUSSIONSLEDARE
Karl-Axel Jansson, Publicistklubben Väst


2 FEBRUARI
KL 19
TRAPPAN, JÄRNTORGET
Grävande journalistik – Med kameran i Israel och Palestina
Ett personligt filmiskt berättande.

MEDVERKANDE
Gunnar Bergendahl
Folke Rydén
Nurit Kedar
Danae Elon

DISKUSSIONSLEDARE
Madeleine Bergh


23 FEBRUARI
KL 19
TRAPPAN, JÄRNTORGET
Klassperspektivet i medierna – Vart tog det vägen?
Vart tor klassperspektivet vägen i våra medier?

MEDVERKANDE
Ylva Brune
Anneli Jordahl
Jesper Bengtsson
Åsa Linderborg

SAMTALSLEDARE
Ulrika Knutson


16 MARS
KL 19
TRAPPAN, JÄRNTORGET

Mediemaskulinitet
Varför ser bilden av maskulinitet ut som den gör i våra medier?

MEDVERKANDE
Stephan Mendel-Enk
Jan Myrdal
Maria Jacobsson
Claes Ekenstam

SAMTALSLEDARE
Gunilla Ivarsson


6 APRIL
KL 19
TRAPPAN, JÄRNTORGET
Bilden av det nya EU
I det nya EU blir kampen om tolkningsföreträde allt tydligare.

MEDVERKANDE
Mats Hallgren
Marianne Eriksson
Dick Henriksson
Carl-Henrik Fredriksson

SAMTALSLEDARE
Maarja Talgre

 

 

Extra
Extra  
alba avslöjar
 

ALBA.NU NR 7 2004

 
 

 

 
 
 

Seminarierna hölls följande datum:

19 JANUARI
2 FEBRUARI
23 FEBRUARI
16 MARS
6 APRIL

LOKAL:
TRAPPAN
FOLKETS HUS
GÖTEBORG

TID: KL 19