Dystopierna duggar tätt i år, är det inte globaliseringens antidemokratiska natur och det civila samhällets reträtt som är på dagordningen så talas det om konjukturanpassade löner och arbetstider.

Den vanlige medborgaren står inte så högt på kurslistan, men det kan bli ändring på det menar Hans Abrahamsson, forskare på freds- och utvecklinginstutionen vid Göteborgs universitet.
- Det är just nu ett gyllene tillfälle för den globala byn att skapa något bättre, menar Hans. Vi lite mer klentrogna undrar vad det är i dagens situation som skulle kunna utnyttjas för allas vårt bästa? Jo, det kan vara så att de han kallar den "Globala Eliten" behöver oss vanliga människor för att få ett fungerande civilt samhälle till stånd, ett mer demokratiskt än dagens.

ELITERNAS DILEMMA
Men vilka är dessa män som utgör eliten? För det är nästan uteslutande män som tillhör denna elit.
- Det är två kategorier människor: för det första är det en ekonomisk elit som är beroende av en fortsatt globalisering, de har alltså lämnat de nationella produktionsysstemen och glidit in i en transnationell företagskultur, denna företagskultur har lämnat den materiella produktionen och ägnar sig numera åt fastigheter, media och den finansiella sektorn. Denna ekonomiska elit kompletteras med en politisk elit som förstår att det är den globala arenan som gäller och vill gå in för att föra sina politiska positioner framåt, på global nivå. Oftast är det internationalistiskt inriktade reformister. Den svenska socialdemokratin är ett bra exempel på en sådan politisk elit som kan bli en motvikt till den ekonomiska.

SPEKULANTENS KLAGAN
Att dessa eliter verkligen finns och verkar globalt är den amerikansk-ungerske spekulanten George Soros ett bevis på. På DN:s debattsida för ett år sedan gick han ut och varnade för den typ av globala spekulanter som han själv är. De som flyttar pengar och hotar länders valutor lika självklart som småsparare i Sverige tvingas acceptera att de är guppys i en bassäng med hajar. I artikeln varnade Soros för följderna av en alltför framgångsrik nyliberal ekonomisk politik, det vill säga följderna av valutaavregleringarna, en impotent stat och de sociala nedrustningarna skapar en social härdsmälta, där klasskillnaderna blir stora och de fattiga alltfler. Det är lite som sagan om pojken och vargen, men nu är pojken och vargen samma person.

RYSSLANDS SAK ÄR OCKSÅ VÅR
Så den självklara frågan är, kan vi lita på dessa eliter?
- Inte för ett ögonblick, när jag pratar om att det finns ett gemensamt intresse mellan den politiska och ekonomiska eliten, så vill jag säga till den politiska eliten att intresset bara är temporärt och kan när som helst divergera. Historien lär oss att det är framförallt är motsättningarna det handlar om.
En av anledningen till att det är ett gyllene tillfälle just nu för demokratins återupprättande är bland annat den maffianisering av ekonomin som pågår. Narkotikahandeln genererar enorma pengar som tvättas och sedan användas i legitima affärer, otillbörlig konkurrens helt enkelt.

I globaliseringprocessen, som många av dessa marknadens företrädare ser som en nödvändighet, har staten och statens suveränitet nedrustats så till den grad att ett vaccum uppstått. Den ryska krisen är just resultatet av ett sådant avrustande av statens befogenheter och en frisläppt marknad. Maffian går in och tar över det som en svag stat inte klarar av, men detta skapar alltså problem för den globala eliten.
- Nu när den globala eliten skulle behöva det civila samhället för att få till stånd önskvärda förändringar för en bättre värld och en fortsatt globalisering, börjar det internationella engagemanget hos folkrörelsen att svikta.

GLOBALISERINGSFÄLLAN
Fattigdomen i världen har ökat enormt de senaste tjugo åren och klyftan mellan de rika och fattiga länderna visar inga tecken på att minskas. Med den ekonomiska misären följer ekologiska problem, jordarna överutnyttjas och den ekologiska krisen i världen påskyndas. När ekonomierna i fattigare länder är i fritt fall då ökar utvandringen till den rika världen. Så skapas globaliseringsfällan. Med rasism och invandrarhat.Fientlighet istället för samarbete.
- Globaliseringsfällan består i det faktum att vanligt folk kommer att politiseras och reagera förr eller senare. Dilemmat är att om vi inte vidtar åtgärder för att vrida den pågående globaliseringen rätt och minska klyftorna mellan rika och fattiga liksom inom länder så kommer denna politisering att vända sig inåt. Förstärkt nationalsocialism och fascistiseringen blir alternativet till den pågående ekonomiska barbarismen.
Motkrafter till denna mörka bild av ett allt brunare Europa är enligt Hans: Återinförandet av politiken och återideologiserandet av soffliggarna

Enligt Hans så finns det alltså ett gyllene tillfälle för demokratiska krafter att vara med och utforma den globala byns framtid. Frågan är om den möjligheten dyker upp igen?

Text. BJÖRN ZETTERLING