SPRÅKEN OCH HISTORIEN
Tore Jansson
Norstedts 1997
 
  INNEHÅLL
1. Språken före historien
2. De stora språkgrupperna
3. Skriften och egypterna
4. Grekerna - från antiken till nu
5. Latinet och romarna
6. Skrev Dante på italienska?
7. Från germanska till svenska
8. Nationalspråkens tid
9. Europas språk blir världsspråk
10. Nyfödda språk och nygjorda språk
11. Hur språk försvinner
12. Engelskans storhetstid
13. Vad händer sedan?