Minoriteter bör vara lojala mot det land de bor i. Vad betyder annars nationen?

I Östeuropa är denna regel tyvärr full av undantag. Ungrare som bor i Rumänien och Slovakien, till exempel, deklarerar ofta att de vill federalisera sina länder. Under sådana omständigheter skulle Transsylvanien kunna bli Europas andra Kosovo. Låt oss hoppas att detta inte ska ske.

Vi vet att det i Sverige, liksom i de flesta av världens länder, bor många medborgare med utländskt ursprung. Låt oss bara ta ett exempel ­ de tyskar som bor i Sverige. Det finns en hel del. Är de lojala mot Sverige eller Tyskland? Det finns flera olika vinklar att bedöma detta problem utifrån. En person med tyska föräldrar känner sig tysk, oberoende av var den för tillfället bor. Men en tyskfödd person bosatt i Sverige, med ett svenskt pass och ett svenskt id-kort är säkert lojal mot Sverige.

Saker och ting är mer komplicerade än de verkar. Jag är helt övertygad om att alla tyskar som bor i Sverige är lojala mot det land de bor i. Det är regeln, så att säga. Men ingen regel utan undantag. Om man jämför med Sverige är Östeuropas länder fulla av undantag. Till exempel är ungrarna som bor i Rumänien och Slovakien undantag. De säger sig alltid vara lojala mot Ungern, trots att de har rumänskt eller slovenskt medborgarskap. De vill gärna se en federalisering av länderna. De verkar ha glömt vad lojalitet vill säga. Är det normalt? Jag tror inte det.

- Jag känner mig inte hemma i Rumänien, säger Csaba, en ung ungrare med rumänskt medborgarskap och student vid statsuniversitetet i Transsylvaniens största stad, Cluj ­ Napoca. Mina föräldrar är ungrare och Ungern är ändå vårt land, inte Rumänien. Vi bara råkade födas här i Transsylvanien.

Den här killens sätt att tänka är verkligt farligt, anser de flesta rumäner. Ingen rumän kan godta att landet skulle federaliseras bara för att ungrarna vill det. Det medför en risk för att Transsylvanien skulle kunna bli Europas nästa Kosovo, vilket ingen vill. Just nu är risken kanske inte så stor, men den kan öka i framtiden. Enligt min åsikt är det enda som kan minska faran en höjning av levnadsstandarden i Östeuropas fattiga länder. Med en ökad levnadsstandard minskar grogrunden för extremistiska nationella rörelser. Tyvärr verkar en en sådan förbättring av levnadsvillkoren långt borta. För dem som bor i öst kommer snart nationstillhörighet att ha en underordnad betydelse, jämfört med livets övriga svårigheter. Låt oss hoppas att bättre tider är på väg till Östeuropa.

Text: SORIN SIMION