- Vad är en nation? Det är ett folk med gemensamt ursprung, språk och med gemensam historia som bor inom ett avgränsat område. Åtminstone är det den definition som uppslagsverket står för.

Dagens svensk, som gärna ser sig som kosmopolitisk och som svänger sig med anglosaxiska uttryck, ifrågasätter kanske en sådan tolkning av nationsbegreppet.

Är det bara i Almquists exil som de svenska krusbären lockar?

En annan svensk, även han författare, skrev från utlandet:
- Jag längtar hem, jag längtar var jag går, i själva drömmen har jag längtan känt.

Men detta var före telefonens, juppienallens och e-mailens tillkomst. Kan svensk ungdom av i dag, som med lätt sinne far ut i världen, föreställa sig en tid, då posten var enda sättet att kommunicera med familj och vänner i Sverige, då det dröjde månader innan ett svarsbrev kom med nyheter? Även det egna språket antar en sorts tjuskraft, när man inte längre hör det talas omkring sig. I exilen blir en svensk tidning, om än många veckor gammal, läsvärd! Och den svensk som utomlands blir misstolkad som ryss eller tysk, brukar inte precis häva upp jubelrop. Fastän när Bofors vapenaffärer med Indien kommer på tal, då vill nog en och annan svensk inte flagga med sin nationalitet!

I dag är det inte många människor i Sverige som proklamerar:
- Jag är svensk och det är jag glad och stolt över.

Samtidigt säger sig politiker och professionella tyckare vilja befrämja invandrarnas rätt till sin särart i form av språk, religion och sedvänjor när de kommer till Sverige. Är inte detta en motsättning? Om svensken saknar stolthet över det egna landet, över det egna språket, då är han bara en vindflöjel, eller hur? Måste man inte ha en egen, trygg svensk plattform att stå på, innan man börjar dirigera invandrare med idéer om deras nationella självkänsla?

Man talar om karaktärsdrag som sägs vara utmärkande för olika nationaliteter. Det må vara hur som helst med den saken, men för svensken gäller: var ödmjuk! Som idrottsman, som politiker, som patient, som polis, som pensionär, som vad som helst gäller: var ödmjuk! Ty om du visar stolthet, självkänsla så kan du vara säker på att bli nedsablad jäms med anklarna! Det är Jantelagen som råder. Den ny-gamla regeringen/riksdagen bör visa handlingskraft och genast ta itu med att upphäva denna eländes "nationella" lag!

Text: BIRGITTA PANDE