ALBA NR 7- 8 DECEMBER 1999

 WWW.ALBA.NU

 
   
De politiska partierna tappar medlemmar. Betyder detta att demokratin har hamnat i kris? Demokratiutredningen presenterar snart sina förslag och parlamentarismen blir naturligtvis ett centralt tema. Samtidigt rör det sig i folkdjupet med aktiviteter som ritar upp ett nytt politiskt landskap. Vi har låtit några av dem komma till tals i Alba.  
   
  CECILIA MALMSTRÖM
TANKAR I EU-PARLAMENTET
"Demokratin har brister inom EU idag och behöver utvecklas och stärkas. Medborgarna har i allt för stor utsträckning marginaliserats från debatten"
   
  ANNIKA SUNDSTRÖM
VEM VILL BLI KALLAD LOBBYIST?
Många gamla folkrörelser håller på att förlora sitt inflytande. Istället växer antalet lobbare. Avsikten är att påverka politiska beslut. Vilka är knepen?
   
  JOHAN GRUNDÉN
NÄTVERK FÖR ETT FRITT TORSLANDA
Torslanda är en stadsdel i Göteborg. Ett väl utvecklat nätverk inom stadsdelen arbetar för att stadsdelen ska bli egen kommun. Misstron mot den nuvarande kommunpolitiken ger växtkraften.
   
  HEIDI MOKSNES
INDIANER VÄDJAR I CYBERRYMDEN
Den viktigaste kritiken mot Internet idag är att mediet är förbehållet den rika världen. Men det finns undantag. Mayaindianernas organisation Las Abejas hörs från majsfälten i Mexico ut till de internationella medierna.
   
  CHRISTER WIGERFELT
DEMOKRATIUTREDNINGEN LÄSER VINDARNA
Demokratiutredningen lägger snart fram sina resultat för riksdagen. Rörelser utanför de etablerade politiska partierna har uppmärksammats i flera skrifter. Intervju med samordnaren Erik Amnå.
   
  SIRI REUTERSTRAND
FLYKTINGGÖMMARE - ETT DOLT NÄTVERK
En av de företeelser Demokratiutredningen uppmärksammat är flyktinggömmare. De är ett bra exempel på hur nätverk uppstår när medborgarna tycker att det är dags att ta saker i egna händer.
   
  BO MATTSSON
KONSUMENTERNAS BÄSTA VÄN?
Consumer intelligence - kanske blir det ett begrepp framöver. Konsumentmedvetande och köpbojkotter kan bli framtidens metod att påverka både i stort och smått. Cint är ett sätt att med hjälp av ny teknik aktivera och organisera en konsumentrörelse som kan ge hjälp och stöd i vardagsvalen.
   
  CHRISTER WIGERFELT
ITALIENSK DEMOKRATI DRABBAR GÖTEBORG?
Robert Putnam gjorde först en berömd studie av demokratin i Italien. Sedan kastade han sig över USA och myntade begreppet "Bowling alone." Har han något att tillföra utbrytardebatten i Göteborg?
   
  LINA GUSTAVSSON
HJÄLP VIA NÄTET
I juni i år stratade ett unikt projekt för hjälpverksamhet, där man tar nätet till hjälp. The Hunger Site ger exponering åt sponsorer och drar på så vi in pengar till FN:s World Food Program. Du kan hjälpa en svältande genaom att klicka med musen!
   
  DEN KREATIVA STADEN
Om Franco Bianchini och stadens betydelse för hur mötet mellan människor utvecklas.
NÄTVERK ISTÄLLET FÖR GNÄLL
Det rör sig i folkdjupet och en ny form av organisering växer fram.
FINNS DET OLIKA SLAGS DEMOKRATI?
Sven-Eric Liedman går igenom några demokratibegrepp.
BOWLING ALONE
Kan demokratins utveckling avläsas i vårt sätt att kasta ett bowlingklot?
FLERA FÖRLAG UNDER SAMMA TAK
Kerstin Aronssons kamp för ett förlagshus.
GRÄSRÖTTER MOT RIVNING
Stadens gamla och förfallna hus har behov av beskyddare. Håller en ny typ av folkrörelse på att växa fram?
PLATSEN SOM INTE FINNS
Nu dyker utopin om Internet upp: stället som inte finns. Håll andan och surfa med.
   
  SALAMANDER
Kvalificerat skvaller
uppsnappat i farten
   
   
  TUULA POLOJÄRVI
ARTO PAASILINNA - MYTEN OCH ORIGINALET
Har ni läst och skrattat åt någon av Paasilinnas romaner? Här får ni veta vad han själv skrattar åt. Just nu är han aktuell med Prosten Huuskonens bestialiske betjänt, som nyligen kom ut på svenska. Annars var det nära att vi svenskar gick miste om denna författare som hos oss är mest känd som mannen som skrev Harens år.
   
  CHRISTER WIGERFELT
JOHN LENNON OCH TIDENS UPPLÖSNING
Lennon som ger ut en låt efter sin död och mamman som blir mor till sin egen syster. Det skapar inte bara underlag till en etisk diskussion. Det kanske rent av förebådar en ny tidsuppfattning?
   
  LEIF WILEHAG
KÄNSLA FÖR DET VARDAGSNÄRA
Ulf Lundells Friheten är en tegelsten på 795 sidor. Ibland lite seg men väl värd den tid det tar att ta sig igenom den. Lundell har varit med så länge att Albas recensent anser att det är dags att ta honom på allvar.
   
  SIRI REUTERSTRAND
BLANDADE BOKTIPS
Några nedslag i höstens bokflod. Läs kort om Kerstin Ekman, Ola Larsmo, Ylva Ellneby och ett försök att göra ett konstlexikon i pocketformat.
   
  LEIF WILEHAG
EN OBEKVÄM KUBAN
Ännu en bok värd att läsa om; Armando Valladares berättelse om sina 22 år i Castros fängelser. En gripande berättelse som stannar kvar.