Konsumenternas bästa vän?
 
 

Det spelar väl ingen roll vad man gör? Jo, ibland i alla fall. Det finns de som påstår att vad vi framförallt kan göra för att påverka idag är att använda vår makt som konsumenter. Medvetenhet och köpbojkotter kan bli effektiva metoder för påverkan i framtiden. Cint är ett sätt att med hjälp av ny teknik aktivera och organisera en konsumentrörelse som kan ge hjälp och stöd i vardagsvalen.

Konsument, detta genomtråkiga ord, har fått en renässans genom internets intåg ­ helt plötsligt står antalet sajter som vill konsumenten väl som spön i backen, och alla är de mer eller mindre världsrevolutionerande i sig. En sak har de dock gemensamt med gamla tiders, "brick-and-mortars" ­ de vill kränga prylar till dig och mig, varför trovärdighetsanspråken blir lätt pretentiösa.
Oavsett kritiken, jämfört med traditionella butiker tycks de dock vara billigare i vissa fall (dock inte alltid), och nätet innebär också en möjlighet att jämföra åtminstone butikerna sinsemellan avseende framförallt pris, och någon gång också kvalitet.

Däremot erbjuder inte nätet i någon nämnvärd utsträckning hjälp vad gäller den del av vår ekonomi där transparensen är i särklass sämst, och där vi sannolikt idag lägger lejonparten av våra pengar, för att inte nämna söktiden ­ nämligen servicesektorn, med allt vad det kan innebära från skolor, hantverkare, charterresor, sjukvård, arbetsgivare, skidanläggningar, restauranger, hyresvärdar, etc..

Förundras inte du också över att alla snickare håller samma priser, rörmokarn kostar detsamma, tandläkarna är på öret när oskiljaktliga till pris? Detta är i sanning märkligt, eftersom kvaliteten i deras utförda tjänster minst sagt skiljer sig åt!

Många tjänster innebär också för oss konsumenter en fullständigt orimlig sökkostnad - hur många kan på ett enkelt sätt ta reda på vilka äldrevårdsinstitutioner som är något att ha i Malmötrakten, utan att spendera dagar och veckor på att göra personliga besök?

Vad beror då detta på?
Sannolikt på en kombination av saker. Först och främst avsaknaden av transparens, dvs genomskinlighet. Alla tjänsteutövare kan gömma sig bakom det enkla faktum att dålig leverans eller en dåligt utförd tjänst, näppeligen kan spridas till så många och på ett så trovärdigt sätt, att det gör någon skillnad, så varför ens försöka leverera bättre tjänster?

Det andra skälet har att göra med svenskens allmänna oförmåga att ställa krav på sina medmänniskor, åtminstone dem som är nära rent fysiskt (samtidigt kan vi vara oherrans hårda och eventuellt orättvisa mot dem som befinner sig tillräckligt långt borta). Denna ovilja leder till att vi hellre knyter näven i fickan och håller tyst, än ger bra feedback till den som uppenbarligen är i behov av att höra att tjänsten var mindre bra (eller för den delen, bra ­ vi är lika dåliga på att ge beröm).

Det tredje skälet är naturligtvis att det som den ene upplever som en god tjänst, upplevs på ett helt annat sätt av den andre. Kvalitet i tjänster betyder olika saker för olika människor, varför vi tenderar att kanske inte bry oss så mycket ­ det innebär ju olika saker för olika människor ändå.

Det fjärde skälet är naturligtvis att det inte har gått att enkelt jämföra tjänster med varandra, och spridning av denna kunskap ­ åtminstone inte utan en orimlig stor arbetsstyrka, och följdaktligen till ett pris som vi konsumenter knappast är beredda att betala.

Det finns möjligen fler skäl ­ syftet här är dock inte att rada upp dem utan mer att peka på att nätet sakta men säkert också håller på att binda ihop människor vad gäller utbyte av denna typ av information. En tjänst, som startades i juli i år, www.cint.se, tar sikte på att låta människor byta kunskap med varandra. Om du talar om för mig hur du har upplevt din bil (oavsett ålder), barnens skola, snabbmaten, snickaren, etc., så talar jag om för dig hur jag har upplevt de varor och tjänster jag har använt. Syftet är att skapa möjlighet för var och en att åtminstone kunna se de tre-fyra mest uppskattade tjänsterna respektive varorna, och således kunna skära ordentligt i den tid som vi gemensamt lägger ned på att söka, eller i den kostnad som uppstår när vi i frånvaron av tid, chansat och köpt fel vara eller tjänst.

Tjänsten är baserad på ett stort antal frivilliga, idag närmare etthundra, som tar "ansvar" för ett visst område, exempelvis bilar, och kring detta område tillsammans med redaktionen för Cint skapar en frågemall för bilar, samt skriver något om bilbranschen i Sverige. Dessa frivilliga arbetar inte inom det område de täcker, och är således inte ekonomiskt beroende ­ däremot har de ett ekonomiskt intresse av att Cint fungerar bra, i och med att de över tiden successivt blir största ägare i Cint ­ detta för att tillförsäkra alla om att det inte står någon stor producent eller liknande bakom Cint. Idag ägs Cint och systerbolaget Cintindex av 17 privatpersoner.

Cint-communitiet (?) står således helt fritt ­ Cint är fritt från reklam, och du riskerar aldrig att få en massa oönskad reklam dig tillskickad.

Medlem blir man genom att anmäla sig på sajten, med namn, adress och litet annat kring sig själv. Syftet med detta tillvägagångssätt är trefaldigt ­ dels så kan du söka hur andra som har liknande demografiska förutsättningar som du själv har uppfattat saker och ting, i förhoppningen att de värderingsmässigt stämmer bättre överens med din egen uppfattning, dels så bygger tjänsten på att segmentsuppdelat kunna sälja denna information, och slutligen är det viktigt att alla som är medlemmar kan lita på att alla är de uppger att vara. Försäljningen av informationen skall dock inte innebära att det skall gå spåra informationen tillbaka till dig som individ. För att tillförsäkra dig som medlem har Cint ett stort åtagande beträffande din integritet ­ det är till och med så att det håller på att bildas ett Medlemsråd, vilket, tillsammans med en datarevisor från Öhrlings, med jämna mellanrum skall kontrollera att Cint lever upp till dessa förväntningar vad gäller personnära information. Således, det är informationen om produkterna som skall säljas, inte informationen om dig (vilket är fallet med en del andra gratistjänster på nätet). Vidare, i trovärdighetssyfte, uppträder du alltid med förnamn och mailadress på sajten ­ det går alltså inte att ranka upp eller ned en produkt en mängd gånger utan att det syns.

Idag har Cint drygt 2.200 medlemmar vilka tillsammans har gett svar på nästan 100.000 frågor sammanfattade i över 5.700 omdömen avseende nästan 1.800 olika varor och tjänster.
Det mesta av rankningarna idag har att göra med "ofarliga" varor, som mobiltelefoner, bilar, snabbmat etc., men över tiden tenderar medlemmarna att börja ge sin syn även på mer närliggande saker som snickaren, livsmedelsbutiken, bostadsområdet, etc.

Cint är "gratis" för dig som medlem ­ gratis såtillvida att du måste själv ge din uppfattning om minst tre produkter per kvartal för att kunna komma in till själva databasen.

Vissa områden, exempelvis telefoni, bygger Cints redaktion ut, tillsammans med räknare och annat. Givet all denna information tillsammans med omdömena skall detta så småningom kunna bilda en bas för att göra inköpskooperativ avseende tjänster, där inte enbart priset bildar underlag för köpbeslutet ­ för första gången går det också att se vilka operatörer som faktiskt historiskt har levererat en bra tjänst. På så sätt hoppas Cint att skapa värde - pris och kvalitet tillsammans ger en bra bild av vilka som är värda att satsas på, utan att behöva gå omvägen över en egen genomgång, eller ta intryck av, eller tro på, reklamen!

Text: Bo Mattsson/Cint
99.12.08