Tänkvärda tankar för den som orkar läsa mer

 

Varje gång jag funderar på att lämna staden förstår jag att det är omöjligt. Att leva här är att leva på knivseggen av alla motsägelser i det amerikanska samhället och att konfronteras med dem varje dag.
Paul Auster, författare
Ur Ulf Peter Hallbergs "Flanörens blick",1993

"Hypotesen att varje människa bär inom sig en stad som uteslutande består av olikheter, en stad utan ansikte och form, och den är sammansatt av olika städer"
Italo Calvino
De osynliga städerna, 1978

"Staden är realiserandet av mänsklighetens gamla dröm om labyrinten. Flanören utforskar, utan att veta om det, denna realitet."
Walter Benjamin

"Vi kom ju inte hit bara för att bygga ett samhälle. Vi kom för att leva ett liv med varandra."
Kerstin Ekman
"En stad av ljus", 1983

"Många såg i staden en sjukdom, jag gjorde tvärtom. Urbanisering kallades den i människans väg från landsbygden som fortsatt i och med stadsgatan. Det var Urbs, staden, man tänkte på. Staden som vakade när landet sov. Alltid var det drömmen om Urbs, världens stora och lyckliga stad. Och för mig var framtidsmänniskan stadsbo."
Ivar Lo Johansson
"Tröskeln" 1982