Läs här vad statistiken säger om befolkningen inom Vallgraven. Alla uppgifter kommer från Göteborgs Stadskansli.

 
  Folkmängd inom Vallgraven fördelat på ålder och kön 1996

 Ålder  män kvinnor  samtliga
 0-9 år 

 145

 100

 245

 10-18 år 

 64

70

 134

   19-24 år

 660

601

 1261

 25-44 år

 1433

1120

 2553

  45-64 år

 427

489

 916

 65- 

 415

 932

 1347

 Totalt 

 3144

3312

6456

   Jämförelseindex (hela Göteborg=100)

  Ensamst m barn 0-15

64.8

Arbetssökande, samtl

131.1

Ohälsotal, samtl

67.3

Eftergymnasial utbildn

135.9

Medelinkomst, samtl

114.0

Höginkomsttagare (240 - tkr)

157.1

Förtidspensionerade, samtl

62.7

Socialhjälpsfamiljer

83.2

Förvärvsintensitet, kvinnor

104.0

 

   Jämförelseindex (Hela Göteborg =100)

Barn 0-6 år

57.4

Barn 7-15 år

31.4

Ålderspensionärer 65 år -

57.2

Ålderspensionärer 75 år -

 47.9

Samtliga utländska medborgare

62.7

Samtliga med utländsk anknytning

 68.7

- födda i Öst-/Sydeuropa

59.0

- födda utanför Europa

55.2

 

   Utländska & före detta utländska medborgare 1996

Utländska medb. antal procent av folkmängd

 

 

  328

5.1 %

födda i Sverige 41 0.6 %
  födda utomlands  287 4.4 %
Fd utländska medborgare 481 7.5%
födda i Sverige  143 2.2%
födda i utlandet 338 5.2%

 

   Hushållstyper enl. FoB 1990

     antal %
  Samtliga

1362

55.2

1 boende

752

55.2

2 boende

443

 32.5

  3 boende

116

8.5

4 el fler boende

51

3.8

Ensamboende män

400

29.4

Ensamboende kvinnor

352

25.8

Ensamst män m barn

7

0.5

Ensamst kv m barn

28

2.1

Par utan barn

366

26.9

Par med barn

115

8.4

Övr hush utan barn

81

5.9

Övr hush med barn

13

1.0

   

 

   Intervju med innerstadsbon Daniel Bothén