Regionfrågan
i Sverige

 

Ny bok av Lisbeth Lindeborg

 

Lisbeth Lindeborg är statsvetare, bor i Marburg i Tyskland och disputerar senare i vår på regionaliseringsprocessen i Europa. Tidigare har hon skrivit böcker och tidningsartiklar om nyfascism och kultur som lokaliseringsfaktor.

I slutet av mars beräknas Lindeborgs nya bok komma ut. Den behandlar regionaliseringsprocessen i Sverige. Hon anser att det nya Västra Götalands län kommer att bli ett kraftfullt län. Med sina 1,2 miljoner invånare kommer det att bli en stor region mätt även med europeiska mått. Det kommer också att kunna bli ett lyft för Västergötland.

- Nuvarande Västergötland och andra mikroregioner kommer mer till sin rätt. Tvärtom vad många tror, kommer olika landsdelar att kunna utvecklas inom ramen för den större regionen.

- Äntligen kommer också hela Västergötland att bli enat, efter flera hundra års splittrande länsindelning.

Att Halland gör halt såpass nära metropolen Göteborg oroar inte Lisbeth Lindeborg nämvärt.

- Det pågår en ständig debatt om hopslagningar och delningar i Tyskland. Det är inget konstigt med det. Regioner ska inte betraktas som några regida konstruktioner. Vi får väl se vad som händer med Halland framöver. Kungsbackaborna måste få utveckla sina ståndpunkter i lugn och ro

Innehållet i boken Regionfrågan i Sverige:

del 1
Förord
Inledning
1. Den centraliserade enhetsstaten med sin decentraliserade struktur: En svensk paradox
1.1 Historisk tillbakablick
1.2 1862 års lagar och samtiden
1.3 Det centralistiska problemet
1.4 Den framgångsrika decentraliseringen
1.5 Regionalt reformförsök

2. De näraliggande visionerna em en regional framtid
2.1 Regionberedningens betänkande "Regional Framtid", 1995
2.2 Regeringspropositionen "Den regionala samhällsorganisationen", 1996
2.3 Svenska argument för och emot regionalisering
2.4 De regionala aktörerna. En ny politikerroll

3. Svenska regioner i "Regionernas Europa"
3.1 De svenska landstingen i Assembly of European Regions
3.2 Den svenska delegationen i Regionkommittén
3.3 Regionalisering som europeisering

Sammanfattande slutsatser. Utblick

del 2
Inledning
1. Mälardalen - fyra län blir en region?
1.1 Stockholms län
1.2 Sörmlands län
1.3 Uppsala län
1.4 Västmanlands län

2. Det återförenade Skåne
2.1 Malmöhus län, 1719-1997; därefter västra Skåne
2.2 Kristianstads län, 1719-1997; därefter östra Skåne

3. Västra Götalands län - en ny region i Västsverige
3.1 Göteborgs och Bohus län
3.2 Skaraborgs län
3.3 Älvsborgs län

4. Sydsverige (utom Skåne)
4.1 Hallands län
4.2 Blekinge län
4.3 Kalmar län
4.4 Kronobergs län
4.5 Jönköpings län

5. Tre län (två regioner?) i Sveriges mitt
5.1 Östergötlands län
5.2 Örebro län
5.3 Värmlands län

6. En ö i Östersjön
6.1 Gotlands län

7. Gävle-Dala - En möjlig region?
7.1 Gävleborgs län
7.2 Dalarnas län

8. Fyra län - två regioner? - i Norrland
8.1 Jämtlands län
8.2 Västernorrlands län
8.3 Västerbottens län
8.4 Norrbottens län

9. Gränsöverskridande och makroregional samverkan
9.1 Öresundsregionen
9.2 Östersjöregionen
9.3 Nordsjösamarbetet
9.4 Inre Skandinavien
9.5 Barentsregionen

Epilog

Boken kan beställas direkt från Landstingsförbundet, Trycksaksbeställningen, Box 70491, 107 26 Stockholm.
Tel 08-702 46 36, fax 08-702 45 90.
Beställningsnummer 1678.


[TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING]