Nytt stort län - men stympad region

En ny länsindelning är på gång för oss västsvenskar. Historien har äntligen hunnit ikapp dem som förespråkat nya länsindelningar då och då under hela efterkrigstiden. Något har hänt som gjort att frågan om länsindelning plötsligt blivit högintressant. Regionernas ökande betydelse i Europa och det svenska medlemskapet i EU har aktualiserat regionfrågan i Sverige. Många politiska frågor väcks i regionaliseringsprocessen. Vi tar vår utgångspunkt i vårt eget nya län.

Välkommen till artiklarna i nr 2/97!