Nästa gång du greppar en coca-colaflaska, lägg då märke till dess kurviga design. Formen är Hollywood- inspirerad men har också kopplingar till lilla Surte!
 BLABLA BLA BLA BLABLABL  

 

Glasbruksmuseet i Surte kan i år fira sitt femårsjubileum. Beläget i en vitmålad kvarnsbyggnad, mitt i samhället bredvid riksväg 45, är det väl värt ett besök. Här kan besökaren få en inblick i glasblåsandets svåra konst, se interiören från en bruksarbetarbostad från 30-talet och bese de vackra varianter av emballageglas som bruket tillverkade under sin drygt 100-åriga historia.
På museet arbetar Annelie Aspholm som guide och hon kan berätta den roliga historien bakom coca-cola flaskans utseende:
- När dryckesjätten Coca-Cola år 1915 skulle ta fram en lockande flaskdesign utlystes en tävling. Formen måste vara unik, så att den törstige även i mörkret skulle känna igen sin colaflaska!
Det vinnande förslaget kom från svensken Alexander Samuelsson, som 1883 hade utvandrat till USA, efter att tidigare varit glasblåsare på bruket i Surte.
Ryktet säger att Samuelsson fick idén till flaskformen då han såg den berömda (och välformade) skådespelerskan Mae West!

 

Välbesökt attraktion
När Ale kommun, som förestår museet, kläckte idén till skapelsen var en av huvudtankarna att locka förbiresande att stanna till.
- Ett av problemen är att Surte, och Ale kommun, bara varit en genomfartsled. Folk har åkt igenom på resa mellan Göteborg och Trestadsområdet, säger Annelie Aspholm.
Hittills har satsningen varit lyckad. Alltsedan starten 1992 har Glasbruksmuseet år från år haft en ökande publiktillströmning. Förra året var antalet besökare 5 545 jämfört med cirka 4 633 året innan.
Själva museilokalerna ger ett fräscht och ombonat intryck. Annelie Aspholm berättar att det är lokala alekonstnärer som stått för museets vackra väggmålningar. En av väggmålningarna, gjord av konstnären Ellinor Holst, föreställer en översiktsbild över Surte från slutet av 1800-talet och beskriver det dåtida samhället.

Flaskor i alla former
Den digra utställningen av brukets olika emballageglas kanske ändå är mest intressant. I tider långt före plastens och tetrapackens genombrott, var glasflaskan oumbärlig som emballage. Äldst är för övrigt en ölflaska från 1893.
Inglasade trämontrar visar flaskor i alla möjliga utföranden och färger. Rad på rad står flaskor för punsch, konjak, öl men också för parfym och mjölkprodukter. På en flaska ståtar företaget Arlas symbol med den uppåtstigande solen, vilket ger Annelie Aspholm tillfälle att avslöja mer kuriosa:
- Det var den lokale lantbrukaren Bo Natt och Dag som 1909 grundade Arla Mjölkindustri AB. Arla blev tidigt en storkund till Surte Glasbruk, berättar Annelie Aspholm.
Natt och Dag måste ha varit en samvetsgrann person. I det tidiga sekelskiftet grasserade tuberkulosen, vilken skördade många människoliv. Då tuberkelbakterien frodades i mjölkprodukter vidtog den framsynte lantbrukaren vissa försiktighetsmått. Mjölkkorna på hans gård testades regelbundet som reaktionsfria från tuberkelsmitta, en för sin tid unik åtgärd.

Upp som en sol
Två välkända göteborgsnamn, Alexander Kieler och Olof Wijk, startade i mitten av 1800-talet upp verksamheten i Surte. Från början var fabriken tänkt som segelduksväveri, men efter Wijks bortgång 1856 avstannade verksamheten. Omgivningarna visade sig dock vara utmärkt lämpade för glastillverkning. Värmländska Eds Glasbruk kom år 1862 ned till Surte för att ta över.
- Här fanns en lämplig fabrikslokal, vattenkraft från Surtedammarna och inte minst sand från de närliggande bergen, berättar Annelie Aspholm.
År 1863 påbörjades handblåsning i Surte, som 1926 övergick i maskinell blåsning. Glasbruket fick snart en global avsättning för sina produkter. Mellan åren 1896 och 1917 gick hela 98 procent av produktionen i Surte på export. Flaskor exporterades till Nord- och Sydamerika, Sydafrika, Saudiarabien, Indien ja ända till Australien. Transporterna underlättades givetvis av närheten till Göta Älv och utskeppnings-hamnen i Göteborg.
Glasbruket tycktes, likt Arlasymbolens sol, ha en ljusnande framtid men 1978 lades det ned.
- Nedläggningen var oväntad och skapade en hel del turbulens. Hela Surte samhälle var ju uppbyggt kring brukets verksamhet, berättar Annelie Aspholm.
Orsakerna till nedläggningen var framför allt användningen av tetrapack och aluminium samt en ökad glasåtervinning. Visserligen var fabriksbyggnaden i Surte modern, efter en nybyggnation på 50-talet. Dåvarande ägaren, PLM, resonerade dock att närheten till Göteborg skulle trygga sysselsättningen för de runt 630 glasbruksarbetarna.
Och glasbruket fick gå i graven.

Färdigpaketerad semester
Surte Glasbruksmuseum ingår som en av många attraktioner i turistprojektet "Längs Göta Älv - 1 000 år på 10 mil". Projektet, som 1995 bildades av de fyra älvdalskommunerna Ale, Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg, har hittills slagit väl ut. Målet är att marknadsföra Göta Älvdalen som kulturhistoriskt område och samtidigt locka turister till bygden.
- Vi, de fyra kommunerna, samarbetar med gemensamma turistbroschyrer och vi visar ofta upp oss på turistmässor och så vidare, säger Annelie Aspholm.
Ifjol introducerades tre olika paketerbjudanden på försök, något som kommer att permanentas i år. Hugade turister kan nu erbjudas att cykla, golfa respektive fiska längs Göta Älv.
- Paketen innehåller en komplett semester med sysselsättning, mat, logi och fritt inträde till olika sevärdheter. Vi har lanserat paketen utomlands, bland annat fiskepaketet i Tyskland, berättar Annelie Aspholm.

IT-satsning
En annan av fjolårets nyheter är satsningen på IT och multimedia. Fyra multimediadatorer, utplacerade på Glasbruksmuseet, Lödöse museum, Trollhättans turistkontor och Vänersborgs bibliotek, kan nu visa upp älvdalens begivenheter i bild, text och film.
- Jag tror mycket på marknadsföring via IT och Internet, säger Annelie Aspholm.
Nästa projekt som diskuteras är en färjeförbindelse mellan Göteborg och Surte Glasbruksmuseum. Cirkeln skulle då vara sluten. Göta Älv, den livgivande pulsådern, som en gång var förutsättningen för Glasbrukets uppkomst och flaskornas transport, får då en ny uppgift. Att frakta kunskapstörstande kulturturister fram och tillbaka längs den kulturhistoriskt mättade Göta Älvdalen.

text: JAN-OVE TALLBERG

[TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING]