Albas länkar

 

Kultur

Ord&Bild, Sveriges äldsta tidskrift, fortfarande ung och samhällsorienterad
Ungdomens IT-råd, Sveriges yngsta statliga kommission ger sin syn på IT-samhället
Göteborgs kulturnät, ingången till Göteborgs kulturinstitutioner
Svenska och internationella tidningar via Journalisthögskolan
Universitetsbiblioteket i Göteborg
Elektroniskt bibliotek i USA med mängder av artiklar
Sveriges biblioteks databas, Libris
Print on demand, beställ svåråtkomlig litteratur via nätet

 

Näringsliv

Westnet innehåller smått och stort
Utvecklingsbidrag från EU till företag
Europaparlamentet och dess påverkan på företagsamheten
Sök efter finansiärer på
Innovationsbörsen

 

Vetenskap

Universitetet i Göteborg
Universitetet i Göteborg, länklista
Chalmers tekniska högskola
Det virtuella universitetet vid Göteborgs universitet
IT-Campus, en mötesplats för bättre utbildning med IT
Institutet för framtidsstudier

 

Europa

Information om forskning och utveckling
Irland och ordförandeskapet i EU
Medborgarnas Europa
Stiftelsen Skånsk Framtid
Information om EU, mål 3

 

Västsverige 

Interaktiv karta med information om naturskyddsområden och utsläpp från större industrier