Torsdag: Vadär det bästa med bokutredningen?
 

 Maja Hagman
förlagschef på Ordfront
 
 Det här med biblioteken tycker jag är jättebra - att allaböcker som får litteraturstöd ska länkas tillbaka tillbiblioteken. Distributionen är knäckfrågan.
Jag tycker att utredaren har satt sin fot på det viktigaste stället.

 Greta Renborg
frilansjournalist
Det här var en utredning som visade framåt. Det viktigaste ifokus är att det är så många läsvärda böckersom inte når ut till läsarna. 

Monica von Rosen
förläggare, Edition Scala
 
 För mig är det mycket svårt att distibuera böcker iSverige.
Det är en stor skillnad om jag jämför med Schweiz därjag också haft förlag.
Jag har precis gett ut min första bok i Sverige. Där tror jagatt de fasta bokpriserna kommer att ha en stor betydelse.

 Ulla Tengling
informationschef på ABF
Det jag tycker är bra med bokutredningen är att utredaren tagituppdraget på stort allvar och inte ens lämnat det här medmomsen, utan hon går tillbaka till regeringen med den frågan.
Jag tycker att momsfrågan är det grundläggande. Det ärju priset på boken som avgör tillgängligheten.
 

Göran Greider
författare med dotter
 
 Det viktiga är att den gör ett inbrott i den nyliberala muren.
En bok kan inte betraktas som vilken vara som helst.
Den är en bärare av en massa andra värden.

Hela bokutredningen finns på regeringens hemsida. Du kan laddahem dem i en PDF-fil och läsa den med hjälp av programmet AcrobatReader som du också kan ladda hem från samma web-plats.

Adressen är: http://www.sb.gov.se/