Ja, så var det dåslut för i år. På den trettonde mässans avslutandepresskonferens såg mässgeneralen Bertil Falck mycket nöjdut. Och med all rätt. Det blev inga gapande hål på mässgolvetefter de uteblivna storförlagen. Småförlagen såldemer än någonsin av sina böcker och publiken strömmadetill som vanligt. De första två dagarna slogs det rekord, mende två sista var det inte riktigt lika många besökare somdet brukar vara.
- Men man måste ju inte slå rekord varje år, konstateradeFalck.
Eftersom ett nytt datasystem installerats kommer det tyvärr att taett par veckor innan de exakta siffrorna finns atttillgå berättade han vidare under den församlade pressensfniss.
Det delades ut beröm till höger och vänster och bland demsom Alba anser vara värda beröm nämndes särskilt KerstinAronsson som ligger bakom den nordiska förläggarföreningenoch Ord & Bild som öppnade sin monter för hemlösa författare.
Det fanns egentligen bara en enda sak som upprörde de församladeoch det var att det varit svårt att få tag på mångaav de böcker som presenterades under mässan. Bokhandlarna ochförlagen fick skarp kritik för detta.
- Det är en skam om en författare som Hugo Claus åker hemmed tanken att hans böcker inte gick att köpa under mässan,sa Björn Ranelid vars egna böcker inte heller fanns att köpa.("Jag hade kunnat sälja de tre exemplar vi har i vår monterdyrt på svarta marknaden" sa Meta Ottosson ordförande iFörfattarförbundet.)
Nu är emellertid årets mässa slut och mätta påintryck går vi hem för att läsa de böcker vi trotsalla fick tag i. Vi masserar våra trötta fötter och tänkeratt nästa år ska vi vara mer förberedda och inte missa såmycket som vi gjorde i år. För så är det ju påen riktig mässa. Hur mycket man än springer på seminarieroch lyssnar i Speakers Corners så fanns det alltid någontingintressant som hände någon annanstans.
Boka in 22-25 oktober i nästa års almanacka. Temat blir blandannat barn och ungdomslitteratur.
Vi ses då!

Vi på Alba genom Siri Reuterstrand

PS. Tack alla ni funktionärer, besökare och deltagare som undermässan ställt upp och svarat på alla våra frågor,smilat upp er på våra bilder och i största allmänhetbemött oss på ett trevligt sätt!
Och ni, lägg ett bokmärke på Alba! Vi kommer ut med ettnytt spännande nummer 10 dec.