Den nya ekologiska ordningen

Luc Ferry
Daidalos

I denna bok gör den franske filosofenLuc Ferry upp med den del av den radikala miljörörelsen som sätterdet biologiska livet som sådant - biosfären - och inte bara människani centrum.

Enligt den s.k djupekologin bör djur, träd och andra naturföremåltilldelas samma juridiska rättigheter som människan, som ansesvara en naturvarelse bland andra.

Ferry argumenterar för att ett sådant naturfördrag bärpå fröet till en politisk totalitarism, och förespråkaristället en humanism som erkänner människans företrädesrättmen också hennes förpliktelser inför djur och natur.

Se även recension i DN i måndags (27 okt).