Boken i framtiden

 

Det räcker inte med att producera bra böcker. De måstenå ut till folket också. Ytterst är det en demokratifråga.

Det slår Anna-Greta Leijon fast i slutbetänkandet Boken itiden. Därför föreslår hon ett distributionsstöd,riktat mot biblioteken till en nätt summa av 10,5 miljoner kronor.
Det är mer än en tredjedel av den totala summan är på30 miljoner. Resten av pengarna föreslås att fördelas påallt från en barnbokskatalog om två miljoner kronor till flerpoesifestivaler.

Men tyngdpunkten i förslaget ligger just påvikten att få ut boken till läsarna.
För att få litteraturstöd måste förlagen bindasig att leverera 300 exemplar av just de titlarna till länsbiblioteken.Sedan är det upp till dem att fördela titlarna till folkbiblioteken.

Bokläsandet - en demokratifråga
På senare har läsningen bland barn gått stadigt neråt.Så även föräldrars lässtunder tillsammans medbarnen. Därför sätts det in ytterligare läsbefrämjandeåtgärder för barn. Närmare bestämt tre miljonerkronor. Till det kommer katalogen som Statens kulturråd ska sammanställaför att lyfta fram god litteratur. Den ska vara lättsmält,komma ett par gånger om året och bland annat innehållaporträtt av olika författare.
Priset för detta är 1,5 miljoner kronor plus 500 000 kronor imarknadsföring.
Allt för att bibliotek och bokhandel ska få oss att läsamer av varan kvalitetslitteratur. Däremot står ingenting i förslagetom att pengarna till kommunerna bör öronmärkas, såatt de inte försvinner ner i den allmänna utgiftspåsen.

Bokmomsen - ett gissel
Bokmomsen i landet är Europas största. direktimport av böckervia internet sker idag utan moms. Vilket i sin tur innebär att svenskbokhandel är i ett konkurrensmässigt underläge. Det ären ekvation som inte går ihop i längden. Därför berAnna-Greta Leijon regeringen å det bestämdaste att ta sig entitt på hur den ska förhålla till detta i framtiden.
Folkbiblioteken ska även få paket med kulturtidskrifter påprov. Höjt porto och bibliotekens allt smalare budgetar har gjort attkulturtidskrifter för en tynande tillvaro.
Även den lokala bokhandeln är av stor vikt, påpekar Anna-GretaLeijon. Hon vill att kommunerna ska ta hänsyn till mer än prisetnär det gäller upphandling. 77 av landets 288 kommuner saknaridag bokhandel och 165 kommuner har bara en bokhandel.

Utredning med fart
Leijon är kritisk mot hur tidigare litteraturstöd fördelats.Hon tycker inte att staten fått tillbaka vad den satsat. Kritikenmot henne själv är att utredningen gått för fort. Pådagen ett år efter att Kulturdepartementet fick i uppdrag att tillsättaen bokutredning begåvade hon dem med ett digert slutbetänkande.
Det har gått fort. Kanske för fort. Och snabbare går det.Till våren väntas en proposition på samma tema ligga klaroch blir allt som Leijon vill är allt genomklubbat och klart föresommaren.
Ifall det blir blir en ny regering till hösten.

text: AGNETA SLONAWSKI
illustration: HENRIK LANGE


 Boken i tiden (SOU 1997:141)

 

Bokutredningen i siffror

Distribution av de litteraturstödda titlarna till biblioteken
Distribution av de litteraturstödda titlarna till bokhandeln
Stöd tillkatalog över de litteraturstödda titlarna och stödtill läsfrämjande i samverkan mellan bibliotek och bokhandel
Öppen stödordning för litterär verksamhet Förstärktstöd till bokhandeln
Barnbokskatalog Läsfrämjande åtgärder för barnunder tio år Kulturtidskriftkatalog Försöksverksamhet medkulturtidskrifter på bibliotek Förbättrad statistik pålitteratur- och tidskriftsområdet

Summa: 30 miljoner kronor

Källa: Svensk bokhandel 19/97

milj.kr

10,5
3


1,5
2
3,5
2
3
1,5
0,5
2,5


Här hittar du mer om bokutredningen