På vilket sätt märks att de stora förlageninte är med i år?

 

Anna Wahlgren, författare:
- Det är mindre pretentiöst och de mindre förlagen fårbättre kommers, och bättre kontakt med folk. Det känns folkligarei år, mindre apparat. Men det är en klar skandal att de storainte är med. Och deras argument att det blir för dyrt ärlöjligt. Man kan inte ha en skoaffär där man vägrarsälja stövlar.

 

Albert Bonnier, chef Bokförlaget DN:
- Det har blivit en nedskruvad volym och ett bättre offentligt samtal.

 

 

 

 

 

 

Kjersti Bosdotter, kulturansvarig på Metall:
- Jag tycker det är lite roligare. De stora förlagen hade såtråkiga montrar och skulle överglänsa varann i stilighet.De hade ingen fantasi som småförlagen. Men sen tycker jag förståsatt de borde vara här, men de driver fram en storvulenhet som ärtråkig. Och då kostar det mycket pengar.

 

 

 

 

Unni Drougge, författare:
- Genom att mångfalden är mer tydlig. De storahar varit som megafoner och dränkt dessa tusen blommor. Nu fårde små förlagen den chans de förtjänar. Man märkerav entusiasmen och inte bara industrin.

 

 

Sten Ringsell, antikvariatsbokhandlare:
- Jag har inte märkt det, har inte varit runt och tittati år. Men jag har hört folk säja att de saknar de stora.Vi har haft positiv försäljning i år, jag vet att mångaantikvariat har haft det.

 

 

 

 

text och foto:LEIF WILEHAG