Onsdag: Vad har du för förväntningarinför mässan?

 

Joakim Stampe, konstnär

Jag vill gärna ta en wisky med han palestiniern, Edward Said. Hanverkar vara en klok man. Självklart vill jag att folk ska se att textenhar ett övertag mot bilden, som min utställning betonar.

 

Elisabeth Jansson, informatör

Vi vill visa att det skrivs böcker på svenska, i Finland.Sen hoppas jag på umgänge och att få se Feskekörka.Jag har inte hunnit det trots att det är tredje året jag ärhär.

 

Catharina Bauer utställare

Vi ska försöka få många medlemmar som möjligt.Vi är här för att jobba och har inte tid att njuta.

 

Martin Andersson, monterbyggare

Att kunderna ska bli nöjda. När jag sen är i andra kläderså vill jag se på nya grejer. Mässan är inte baraböcker. Det finns mycket för tryckerier och så.

 Peter Rundqvist
chef

Jag vill sälja böcker. Vi har allt för tryckerinäringen.Jag kommer nog inte ha tid att gå på föredrag etc.