DANSKA MORD

 

I "Styvfar" undersöker den danska förattarinnanHelle Stangerup vad människor är beredda att utstå föratt få tillgång till de stora pengarna.
I en av de burgna villorna längs Strandvägen, den som ringlarsig från Helsingör till Köpenhamn, huserar styvfar. Patriarkoch rovriddare. Manipulatör och misantrop som regerar sin kuvade familjmed järnhand. När vi kommer in i den grymma familjesagan ärhan inne på sitt fjärde äktenskap. I de två förstaäktenskapen så ordnades det ekonomiska uppgörelserna medde fd fruarna genom falska anklagelser om sexuella pervesioner, vilket lämnarde bägge i ett socialt och ekonomiskt vacuum.Tyrannen driver ocksåden äldsta sonen Claus till självmord. Den grymma familjfadernär kort sagt en riktigt rälig typ.

EN LISMANDE FAMILJ
Söndra och härska har varit en väl fungerande taktik undermånga tusen år. I denna danska familj är det rädslanför att bli utan det stora arvet, en miljard viskar syskonen sinsemellan,som får dem att stanna under patriarkens piska och alla i familjenkryper utom Nanna. Hon är stydotter-vilket betyder att hon inte kanfå del i arvet- och den som försöker att stå utanförintrigerna på den eleganta adressen. I denna familj finns ritualersom ingen av dem vill delta i, men vem skulle våga avstå? Påden sista av dessa familjesammankomster mördas styvfadern och Nannaförsöker ta reda på vem som utfört mordet. Under mördarjaktenförändras Nannas värld och den självklara vardagen brytssönder och förändras. Hennes illusioner om släkten försvinnersamtidigt som arvet också visar sig vara en ekonomisk luftpastej.

UNDERHÅLLNINGEN FÖRST
Klart är att Freud inte har någon större beundrarinna iHelle Stangerup. Personerna i boken är genomgående ytligt tecknadeoch det är säkert så med avsikt. Författarinnan villberätta en rapp och spännande historia. Om det går ut överde själsliga djupdykningarna det bryr sig inte skaparen av romanenett dugg. Det är förmodligen därför boken är såspännande och underhållande som den är, och nästankliniskt befriad från longörer och sidospår. Romanen ställerfrågorna om moral, snarare än att försöka besvara dem.I princip fri från pekpinnar är boken men ändå finnshär något slags moral. Alla får till slut vad de förtjänar,även om det som i Styvfars fall, kan dröja.