KVINNAN BAKOM STYVFAR
 

Tidigare har hon skrivit böcker som utspelas på 15oo-taletnu kommer Helle Stangerup, dansk förattarinna, med en finansthrillersom utspelar sig några år tillbaka. Styvfar är en svartbok om finanspekulationer, en grym patriark och en familj beredd att göraallt för att komma över ett arv på en miljard kronor. Lugnttillbakalutad i en barstol svarar hon på Albas frågor om boken.

Är du en moralist, Helle ?

Nej jag är bara en iaktagare som inte tror att man kan förändramänniskor. Tekniken utvecklas men generellt sett inte människan.

Har du kommit i kontakt med den här typen av giriga familjer vimöter i din bok?
Jag har träffat någon som liknar Styvfar i boken. Vi hade absolutinget att tala om. Problemet för min styvfar i boken är att hanär en puritan. Allt han köper är en investering, han köperkonst men ser den inte. Själv har jag vänner i den miljönjag beskriver i boken, men de utmärker sig främst genom att deär generösa. De är inte missunsamma.

Vem anser du vara offer i din bok, är det barnen eller styvfar?
Barnen är offren. De vänjer sig vid en livsstil som de sedan intekan säga nej till oavsett styvfars förakt. Han kommer kanske frånen fattig bakgrund och föraktar sina barn för att de inte självakan skapa något.

Finns den här typen av familjer som skildras i din bok?
De finns nog, men detta är en klart extrem familj. Även om situationenför kvinnan i boken inte är unik. Detta med att mannen döroch hon är helt okunnig om familjens affärer

Är människan av naturen god eller ond?
Hon är nog lite av varje. Vi har väl alla utfört bådegoda och onda handlingar. Det jag kan skrämmas av är idealister,för de gör något orealistiskt i och med de krav de ställerpå människan. Själv anser jag mig vara ideologilösoch pragmatiker. Vi är nog mer pragmatiker hemma i Danmark jämförtmed Sverige. Reformationen är ett bra exempel på det. Ingen dogi Danmark när protestantismen genomfördes. De katolska prästernaavsattes lugnt och stilla.

Vad blir ditt nästa projekt?
Det är helt hemligt.

Sedan tog Helle hissen tillbaka ner till marken och sitt förlagsmonter. Kvar på bordet, en askkopp med Helles tillknycklade fimp.Rökenär bortamen känslan av mötet med en dam dröjer sig kvar.

text: Björn Zetterling
foto: Ina Larsson