"Mässa" är ett tretydigt ord. Nattvardsgudstjänsttill Kristi åminnelse är den ursprungliga betydelsen. "Ité,missa est" lyder gudstjänstens avlutningsord.
Men på medeltiden uppstod betydelse nr 2: handelsmässor, i sambandmed just kristna festdagar. T ex hindersmässan i Örebro.
Och i vårt århundrade slutligen provlagersmässan, därvarukategorier - damkläder, maskiner el dyl - introduceras. Den äldstamässan i Sverige av denna tredje typ är Svenska mässan iGöteborg, som funnits sedan 1918. Bokmässan i Göteborg ärjust en provlagersmässa.
Men i år har det hänt en intressant sak: de stora bokförlagenhar plockat bort sina montrar, av ekonomiska skäl. Men författarnakommer i alla fall och uppträder i andra montrar, Bibliotekstjänstsoch Ord & Bilds bl. a
Gud är död, för mig och många andra. De gamlöaevangelisterna kommer oss icke vid. Så ej heller evangelisternas förkunnare,alla dessa ack så sympatiska biskopar, präster och prästinnor.
Detta innebär inte att vi vill vara själlösa. Vi behövertexter som kanske gör våra korta, ostadiga och fladdrande livnågot mindre okunniga, grymma och påvra.
Författarna är våra evangelister. Och vad är Bokmässani Göteborg sedan kallfingrade räknenissar dragit bort storförlagen?Jo, renodlade möten mellan författare och läsare. Mellanevangelister och församlingar om man så vill. Som i den ursprunligamässan.
Är det meningsfullt att evangelister och församlingsmedlemmartmöts? Ja, ett minnesfragment från bokmässan av en författare- läggande ut sin text och svarande på frågor - ska noginte underskattas: det kan ge läsupplevelsen en rondeur.
Nej, inte ens de allra enklaste möten bör underskattas. 1995 möttejag Norman Mailer på bokmässans herrtoalett. En kristen som träffadePetrus i Roms katakomber kan inte ha blivit lyckligare än jag.
Jag gick in, Mailer gick ut. Han nickade, som till en gammal vän. Ochhans hyggliga uppsyn finns sedan alltid med när jag läser honom.Det är faktiskt inte så dumt.

gästkrönikör: GÖRAN ZACHRISON
Krönikören är f.d. kulturchef på GT med ett mångårigtnära förhållande till bokmässan.