Ett leijon i tiden

 

Mer stöd till tidskriftsverkstäderna och enpåse pengar till en öppen stödordning där poesifestivaleroch likande aktiviteter ska rymmas.

Det var två av de saker som Anna-Greta Leijon framhöll undertorsdagens glest beökta seminarium som handlade om vad hon egentligenvill med bokutredningen.

Med författaren och debattören Göran Greider påsin vänstra sida svarade hon på frågor från publiken.En av de sista frågorna handlade om vem som ska avgöra vad somär kvalitetslitteratur, eftersom det är de böckerna som skafå mest pengar, enligt Leijons slutbetänkandet Boken i tiden.
Svaret den kvinnliga åhörarenfick var inte helt rakt. Anna-Greta Leijon ville påskina att vi allavet väl ändå vad som är kvalitetslitteratur, som fannsdet en tyst överenskommelse om saken.
Däremot var hon klar över att tidskriftsverkstädernas betydelsevar stor. Dit kunde hon tänka sig att posta pengar.
Sedan vill hon ha en beredskap inför sådant som vi bara skönjernu och inte har en aning om hur det tar sig ut i framtiden. Hon kalladedet för en öppen stödordning. Det innebär en pengapåsesom man kan söka pengar för saker som dyker upp.
Poesifestivaler kunde vara en sak, interaktivamedier en annan. Inför seminariets slutfas röt Anna-Greta Leijontill om momsen.
- Direktiven från regeringen var att momsen över huvud tagetinte fick utredas. Den frågan måste regeringen ta i.
Men visst har utredaren naggat momsfrågan i kanten. Hon tycker attdet varit värt att göra utredningen utan att gå igenom momsen,eftersom hon tycker att hon kommit fram till fler bra saker. Momsfråganser hon helt och hållet ett politiskt beslut.

text: AGNETA SLONAWSKI
foto: CHRISTER WIGERFELT