Boken om Nasse
Nasse hittar en stol och Nasses taxi i en volym
Sven Nordqvist
Opal

Det finns böcker och det finns BÖCKER.Hemma hos mig finns det två sönderlästa exemplar av SvenNordqvists böcker Nasse hittar en stol och Nasses taxi. De kom ut förstagången 1988 respektive 1991. Numera finns de också utgivna tillsammanssom Boken om Nasse. Världslitteraturens klassiker får förlåta,men Sven Nordqvist har betytt mer hos oss än alla de andra böckernai bokhyllan.

Böckerna handlar om en björn vid namn Nasse, som inte fattarså snabbt. Som vanligt i Nordqvists böcker hänger textenoch bilderna ihop på ett närmast genialiskt sätt. I denförsta boken hittar Nasse en stol och förstår förstinte alls vad den ska vara bra till. Han frågar ett antal människorsom alla svarar på sitt sätt, och steg för steg börjarNasse begripa. För en liten en är det härligt att kännaigen sig i Nasse och också få känna sig smartare och merinsatt än han.
Inte bara för en liten förresten. Alla känner vi en tantsom tycker att allt är "jättefint" och "jättebra"vad man än säger och själv kände jag mig precis likaborta som Nasse när jag första gången skulle bekanta migmed IT-världen.

I bok två har Nasse begripit att allt inte är precis såsom det ser ut. Han börjar fråga direkt när han hittar enskottkärra. Den går snabbt som ett skott "fast den barahar ett hjul". Nasses logik är strålande när de tvåkaninerna säger att det väl inte var SÅ snabbt. "Visprang ju ifatt dig som ingenting" "Ja, men ni är ju tvåstycken".

Och så får man tillsammans med Nasse lista ut varfördet blir så tungt och trögt ibland och lätt ibland. Fastdet hela tiden är samma backe. I vår familj skrattar vi allihopfortfarande när någon skriker "Kör krångligt!"

text: Siri Reuterstrand