Hårda killar läser inte

 

- Jag vet inte om det är speciellt värdefulltatt läsa en bok egentligen. Jag vet inte om det är någotmer högstående än någon annan sysselsättning.Orden kommer från Nils Petter Sundgren, filmkritiker och krönikör.


Ärkarlar rädda för kultur?
Jag tror att många killar tycker att det är larvigtmed kultur. Jag tror att de är likgiltiga för just litterärkultur. Den kultur som betyder mest för dem är musiken.
Det har med böckerna att göra. Den svenska litteraturen ärfeminiserad. Många av de böcker som ges ut idag handlar om kvinnorsproblem, kvinnors jagupplevelser, sånt som inte har sagts i litteraturentidigare. Detta gör att kvinnorna tar till sig det, medan männeninte kan det.

Varför har vi då inte den typen avlitteratur på marknaden?
Sannolikt kommer det att förändras. Hela vårkultur femininiseras. Det är alldeles tydligt. Sen kan man tycka omdet eller inte tycka om det. Från att ha varit en manligt hierarkiskkultur så förändras det och då kan manliga författareockså feminiseras.


Vad läser då män?
Amerikansk spänningslitteratur framför allt. Jag trormän vill läsa utåtvända berättelser, därfolk handlar, spänning kanske. Det kan vara Ivar Lo Johansson. Jagtror män gillar att läsa epik, både bättre och sämre.
Igenkännandet betyder mycket och jag tror att de här tuffa killarnainte känner igen sig i den litteraturen som skrivs idag. Men däremotläser dom äventyrsböcker. Det tror jag grabbar alltid hargjort. Den svenska mannen har inte fått sitt litterära uttryck.

Finns det verkligen en vidskeplig fruktan förkultur?
Hos makthavare tycker man att kultur är löjligt. Det är ingetsom karlar ska hålla på med. Om man frågar en medelåldersman : läser du böcker? Då flackar han med blicken och säger:Nej, jag hinner tyvärr inte, jag hinner bara läsa facklitteratuur.Och då är han lite fruktad för att bli föraktad.

Får vi ett bättre liv av att läsa?
Blir man en bättre människa av att läsa böcker? Dettror jag inte alls på . Då skulle jag vara otroligt bra.
Konsten är till för sin egen skull och bereder en tillfredsställelsenär man upplever den. Du får en kännedom om andra slagsmänniskor genom att läsa romaner.
Jag tror att det är framförallt när man är ung som manbehöver den för att vidga sina referensområden. Men blirman en bättre människa genom att läsa än att gåpå bio eller att gå på fotboll? Jag vet inte.

Finns det nåt hopp för mannen ochboken
Ja, det är klart det gör. Det berättas på mångasätt och litteraturen kommer att hävda sig, men jag tror aldrigatt den kommer att återfå sin monopolställning.


text: AGNETA SLONAWSKI
foto: LEIF WILEHAG

 

 

Kvinnor läser mer...
Vuxna kvinnors intresse för litteratur är betydligt störreän männens, uppger Kulturbarometern.
En knapp tredjedel (28%) av männen uppger att de har mycket stort ellermåttligt intresse. Motsvarande siffra för kvinnor är 46%.


...än äldre män
Det finns en betydligt större andel ickeläsare bland lågutbildadeän bland högutbildade. Det gäller oavsett kön, men skillnadenär särskilt stor bland äldre män.
47 % av männen över 45 år med enbart grundskola hade inteläst någon bok under de senaste 12 månaderna.
Enligt Kulturbarometern är intresset för litteratur i förstahand beroende av utbildning och i andra hand av kön. Detta konstateradesi samband med de läsundersökningar som gjordes 1990. I Kulturbarometern1997 drar man samma slutsatser.
Flitigast bokläsare är flickor på mellanstadiet, högskolestuderandesamt välutbildade kvinnor.
Typexemplet på en person som inte alls läser böcker ären lågutbildad, manlig pensionär som är bosatt pålandsbygden.