HOGUS POGUS - DIGITAL VIDEO VARDE ANALOG FILM

 
 

Den danska filmindustrin har stigit som en raket under de senaste åren. En viktig orsak till detta är de sk dogme-filmerna som har producerats med enkla videokameror. Grundtanken bakom denna förenklade teknik har varit att hitta nya konstnärliga uttryckformer. Tekniken är mer diskret och enklare att arbeta med. Antalet personer som arbetar med själva filmandet kan minskas, vilket gör processen billigare. Nackdelen är att bildkvaliteten inte alltid är den högsta.

Dogme-filmerna är producerade med digitala videokameror. Därför låter det lite motsägelsefullt att överföra bilderna till den gamla analoga teknik som vanlig 35 mm filmrulle representerar. Men biograffilm bygger idag fortfarande på denna teknik och Lars Dahlqvist från Film i Väst påpekade att biografbesöken ökar i hela Europa. Det är filmerna som har tagit över TV:ns roll som skapare av det gemensamma samtalsämnet.

Ekonomin är ett effektivt hinder för många filmproduktioner. Eftersom den digitala tekniken gör produktionen billigare än den analoga filmtekniken, kan man besluta om fortsatt produktion på ett senare skede än tidigare. Men samtidigt får man nya problem att brottas med. Överföringen från digitala videoband till film går inte att sköta med en enkel kopiering för hela filmen, utan man måste lära sig hur man ska justera ljusvärden och kontrast. Video och film är dessutom uppbyggda på helt olika sätt. Översättningen mellan dessa färgrymder är inte helt enkel att göra.

- Den svenska TV-serien Nya Landet har en del passager som visade sig olämpliga att överföra till film, sa Sören Kloch. Upplösningen på dessa avsnitt är för dålig. Men so what, om handlingen är intressant har man överseende med det. När det gäller den danska filmen Dancer in the Dark gick det inte att dölja vissa tekniska svagheter jämfört med om scenerna hade fotograferats med vanlig film. Detta försökte vi inte dölja. Tack vare skådespelarnas prestationer fungerar det ändå.

- Så visst finns det tekniska fördelar med att filma digitalt, fortsatte Sören Kloch. Men den största fördelen är ändå den kulturella aspekten. Stor produktion med den traditionella tekniken kräver stor budget. En utveckling som ger Hollywood stora fördelar. Den nya tekniken ger ökade möjligheter för filmproduktioner i Skandinavien. Ökad mångfald, med andra ord.

/Christer Wigerfelt
25.10.2000

   
  TILLBAKA