VAD ÄR PUBLIC SERVICE?

 
 

Normalt är public service ett begrepp som bara används av mediafolk, kultureliten och politiker.
Mediaforskaren Trine Syvertsen menar att begreppet har förändrats några gånger sedan det dök upp i debatten. Länge var public service detsamma som att bidra till att göra en bättre värld. Men på 90-talet omdefinierades det så att det blev svårare att skilja public service-kanaler från reklamkanaler.

- I USA är public service ett komplement till kommersiella medier, ungefär som operan i Sverige. En slags elitservice, inte för alla men för några. Här i Sverige har tyngdpunkten förskjutits från "göra en bättre värld" till "det folk vill ha".

- Mediepolitiker snackar om public service för att ge intryck av att de har en medveten mediepolitik. De drar fördel av att begreppet är så vagt. Samtidigt möjliggör detta att de kan pressa mediefolk till en disciplinering genom att tvinga dem själva att definiera vad public service är.

- Ibland kan det bli dråpligt. Som på SVT:s hemsida, där man kan hitta en märklig definition på public service:
Public Service + demokrati = SANT!

- Den nya trenden är att skapa ett varumärke av public service, ungefär som varukedjan Body Shop. Märkesvaror ska knyta konsumenterna till någon form av identitet. För public service vill man skapa en seriös identitet.

Ska man tolka Trine Syvertsen utspelas mediepolitiken inom en ganska begränsad krets av människor. Hon hävdade att om det kommer en kulturminister som inte är uppväxt inom public service i någon bemärkelse, blir detta ett större hot mot public service än både brevbomber och digital radio och TV.

/Christer Wigerfelt
25.10.2000

   
  TILLBAKA