Ett kulturprojekt i Göteborg för att stimulera kulturens ekonomiska potential.

 


KONSTIGA FÖRETAG
EN KORT RAPPORT FRÅN KONFERENSEN 27-28 MARS

PETER JOHANSSON
KULTUR VS EKONOMI
En internationell konferens gick nyligen av stapeln här i Göteborg. Temat var ekonomi och kultur. Deltagarna fick bland annat anledning att fråga sig vad de kan de lära sig av kulturarbetet i Manchester och Tbilisi.


KULTUR SOM STRATEGI
FRÅN ALBAS TEMA I NR 2/2001

CECILIA MALMSTRÖM
TANKAR I EU-PARLAMENTET
"Under det svenska ordförandeskapet
i EU används kultur som ett sätt att marknadsföra Sverige. Under invigningen bjöds på traditionell svensk mat, men dessutom danser som visar upp det mångkulturella Sverige."

ULF CARMESUND
KULTUREN SKA BLI ETT LYFT FÖR MANCHESTER
Norra England är hårt drabbad av arbetslöshet. Men i industrialismens vagga Manchester är idag fler personer anställda inom kultursektorn än stålindustrin. Staden arbetar målmedvetet med stöd till kulturindustrin. Samtidigt vill man värna om kreativiteten.

PIA-MARI RÄIHÄ
PÅ STAPPLANDE BEN TILL EKONOMISK SJÄLVSTÄNDIGHET
På tio år har synen på kulturen ändrats radikalt, från ekonomins sjuka syster till en kraft som bidrar positivt till samhällsekonomin. Betydelsen blir inte mindre i övergången till kunskapssamhället. Finns några tecken på att kulturarbetet kan löna sig?


JOHAN ÖBERG
FINNS EN VÄSTSVENSK KULTURPOLITISK STRATEGI?
Från upplyst borgerlig bildningsidealism och konservativ arbetarrörelse i Göteborg till konservativ västsvensk bondekultur och fiskesamhällen med norskt påbrå. Kan kulturen bli en gemensam nämnare i det nya västsvenska länet? En granskning av regionens kulturpolitiska strategi.

SOFIA ÅHRMAN
BEHÖVS FÖRETAGSSTÖD TILL KULTURUTÖVARE?
Kan kulturen stärka demokratin och samtidigt bli mer kommersiell? I Göteborg finns ett frö till skapandet av ett drivhus för hjälp till kulturutövare som vara verksamma på den kommersiella arenan.

SIRI REUTERSTRAND
FRÅN ROCKPARTY TILL MUSIKINDUSTRI
Hultsfred ligger onekligen steget före i den nya satsningen på kultur som arbetsmarknad. Runt festivalen har mängder av verksamheter vuxit fram.


MUSIK I DEN DIGITALA REVOLUTIONEN
FRÅN ALBAS TEMA I NR 7/2000

CECILIA MALMSTRÖM
TANKAR I EU-PARLAMENTET
"Jag kan bli förfärligt trött av att lyssna till radiostationerna i Sverige... Musikbranschen är ännu så länge ett område som EU-institutionerna håller sina klåfingriga fingrar ifrån."

Tre artiklar om
Digitaldag Special

30 november anordnade Business Region Göteborg och Teknikbrostiftelsen en temadag om Musik och Digital distribution. Där deltog representanter från såväl hårdvaru- som mjukvarubranschen. Det diskuterades och informerades. Alba var på plats och de tre nedanstående artiklarna är rapporter om några av programpunkterna under dagen.

SIRI REUTERSTRAND
(1) NÄTET - EN JÄTTELIK MARKNAD
Mängder av nya möjligheter öppnar sig. Nya typer av varor och nya typer av tjänster. De olika kulturformerna kommer att flyta ihop allt mer i en växande upplevelseindustri. Det tror i alla fall IBM som jobbar hårt med att anpassa hårdvaran till allt vi ska konsumera.

(2) STREAMING - KONSUMTION I REALTID
Att kunna lyssna på musik, se filmer och annat direkt från nätet utan att först behöva ladda hem några filer. Det är numer tekniskt möjligt. Utvecklingen har gått otroligt snabbt och nu är det infrastrukturen som måste byggas ut.

(3) TAR NI KORT?
Det är klart att vi ska köpa grejer, men hur ska det betalas? Tar dom kort? Och om man inte har kreditkort hur gör man då?

MAGNUS KÖRNER
STRÖMMANDE OCH FRUSEN MUSIK
Innan stenkakan rådde direktpåverkan mellan musiker och åhörare. Inspelningstekniken förändrade detta och musiken blev till ett objekt. Nu har pendeln kanske svängt igen. Och visst är internet med på ett hörn.

LOUISE STIERNSTRÖM
UPPLEVELSEINDUSTRIN = KOMMERSIELL KULTUR?
Den kommersiella kulturindustrin har ofta skurit som en rakkniv mellan populärkultur och konstnärlig kultur. Men ett projekt i Skara kan bli en bred kulturell brygga.

CHRISTER WIGERFELT
MUSIKEN ÄR BARA BÖRJAN
Karlstadsforskaren Robert Burnett har studerat den globala musikindustrin. Idag uppmärksammas distribution över Internet. Detta är bara början, påstår han. Även andra kulturformer kommer att förändras starkt.

YLVA SMEDBERG
LITET LJUD - STORT RABALDER
Mp3 vad är det egentligen?? Och kommer vi att sluta köpa skivor för att istället ladda ner det vi vill lyssna på. Det tror i alla fall inte Bengan Brorsson, legendarisk skivmånglare i Göteborg.

MAGNS KÖRNER
MUSIKSTUDIONS DÖD ?
Sven Jansson driver Helikopter studio i Göteborg. Han berättar om hur den nya tekniken har gjort det möjligt för allt fler att göra inspelningar med hyfsad kvalitet. Nu krävs det annat för att märkas.


NÅGRA INTRESSANTA LÄNKAR
Arbete och kultur, Arbetslivsinstitutet i Norrköping
Cultural Support, Populärkulturprojekt i Liverpool
The Global Jukebox, Forskning i Karlstad om musikindustrin


UPPLEVELSEINDUSTRIN
KK-STIFTELSEN SATSAR 60 MKR PÅ NYA EXPORTVAROR. CHRISTER WIGERFELT RAPPORTERAR FRÅN AHA-DAGARNA I STOCKHOLM 25-26 OKTOBER, MED 850 DELTAGARE.

KULTUR + EKONOMI =
UPPLEVELSEINDUSTRI?

Industrisamhället är slut. Detsamma gäller servicesamhället. Nu kommer upplevelsesamhället. Du kommer att längta till nästa arbetsdag. Utom 40-talisterna, som inte fattar något.

LEIF PAGROTSKY
UPPGRADERAR SVERIGE

Varorna ändrar karaktär. Igår var det kvalitet och driftsäkerhet som gällde. Idag är det upplevelse och känska. Vi svenskar har förstått det bättre än de flesta, påstår handelsministern.

SÅ SER VARAN UT I UPPLEVELSEINDUSTRIN
Bra service är inte längre tillräckligt, säger Joseph Pine. "The experience is the market". Men vilken är den djupare skillnaden mellan varan i industrisamhället och den i upplevelsesamhället?

EN BUBBLA SOM SPRICKER
ELLER SPÄNNANDE NYTÄNKANDE?

Rapport från några av AhA-dagarnas seminarier. Om att vara coach i den nya ekonomin, hur man satsar på export och lärande i nya former.

NÅGRA INTRESSANTA LÄNKAR
AHA, hemsidan för konferensen
KK-stiftelsen, stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling
Identitet med upplevelser, projekt för skapande av kurdisk identitet
Storycenter, försök till nya former av berättande

 


DEN DIGITALA TV-BILDEN
TEMADAG PÅ SVERIGES TV I GÖTEBORG 14 OKTOBER OM ÖVERGÅNGEN FRÅN ANALOGA TILL DIGITALA BILDER

SVT SOM PUBLIC SERVICEFÖRETAG I DEN DIGITALA FRAMTIDEN
TV:s ordförande Allan Larsson spekulerar om hur programmen kommer att påverkas av den digitala tekniken.

HOGUS POGUS - DIGITAL VIDEO VARDE ANALOG FILM
Sören Kloch gör filmrullar av digital video, som används till bl.a Dogme-filmerna i Danmark.

KOMMER ALL TEKNIK ATT FINNAS I SAMMA BURK?
Broadbandbox heter företaget som har samlat allt i ett: TV, dator, Internet, teledon och musik.

HUR FÖRÄNDRAS INNEHÅLLET I PROGRAMMEN?
Interaktivitet kommer inte bara att skapa nya möjligheter för produktion av program, utan även för reklamen, hävdar Kjell Kullberg från SVT.

VAD ÄR PUBLIC SERVICE?
Den norska massmediaforskaren Trine Syvertsen hittar fler olika och sammanblandade definitioner av public service.

TELEFONEN I DET NYA MEDIELANDSKAPET
Nästa generation av mobiltelefoner kommer att ha tillräckligt hög kapacitet för att bli ett nytt element i medielandskapet. Internet blir samtidigt mer mobilt.

BILLIGARE TEKNIK KAN GE BÄTTRE PROGRAM
Inte bara Dogma-filmarna i Danmark använder sig av billiga digitalkameror. Colin Luke gör nyskapande TV-program i England.


NÅGRA INTRESSANTA LÄNKAR
SVT, Programpolicyn som kommenterades av Trine Syvertsen
Broadbandboc, närmare beskrivning av multidigitalbox
The Global Jukebox, Forskning i Karlstad om musikindustrin


KULTUR SOM BIG BUSINESS
FRÅN ALBAS TEMA I NR 5/2000 OM KULTURINDUSTRI

CECILIA MALMSTRÖM
TANKAR I EU-PARLAMENTET
"Om jag skulle skapa EG på nytt, skulle jag ha börjat med kulturen, lär Jean Monnet, en av EU:s fäder, ha sagt när han i slutet på sitt liv såg tillbaka på hur den europeiska gemenskapen hade utvecklats."

MAGNUS KÖRNER
ÄR KULTUR LÖNSAMT?
Tillväxt är ett magiskt ord. Allt som främjar den skall prioriteras. Hur är det med kultur? Främjar den tillväxten? Alba har talat med en docent som undersöker saken.

CHRISTER WIGERFELT
JO VISST ÄR DEN LÖNSAM!
För tre år sedan gjordes en utredning som gav en ny bild av kulturens ekonomiska betydelse. Borta var synen på kultur som ekonomiskt ointressant. Hur gick det sedan? Intervju med utredaren Hans Ingvar Hanson.

DANIEL HALLENCREUTZ & PER LUNDEQUIST
POPMUSIK OCH VIRTUELLA VISIONER
Framtidens musikmarknad är inte given. Internet har kommit in på scenen och ingen vet vart det bär. Det svenska musikundret - med dess stora exportframgångar - kommer att påverkas. Läs om aktuell svensk forskning i ämnet.

LOTTA LEKVALL
STRATEGIER FÖR KULTURENS ÖVERLEVNAD
Kulturarbetare i olika länder brottas ofta med samma problem. Att arbeta i nätverk och utnyttja kulturens försprång kan i många fall vara lösningen för kulturföretag runt om i världen.

NÅGRA INTRESSANTA LÄNKAR
Arbete och kultur, Arbetslivsinstitutet i Norrköping
Cultural Support, Populärkulturprojekt i Liverpool
The Global Jukebox, Forskning i Karlstad om musikindustrin

 

BILAGA TILL
ALBA.NU
TIDNING FÖR
KULTUR,
VETENSKAP
OCH SAMHÄLLEProjektet drivs av

Business Region Göteborg
och


Teknikbrostiftelsen
i Göteborg

ALBA
BEVAKAR

NYHETSBREV
OM
BRG:S
KULTUR- OCH
MEDIEPROJEKT

7 FEB 2002

NYHETSBREV
OM
KONFERENSEN
KONSTIGA
FÖRETAG

27-28 MARS 2001


ISBN 91-631-2147-6

DENNA BILAGA
FINNS NU SOM BOK.
LADDA NER BOKEN
SOM PDF-FIL