Rädda barnen
- bekämpa kriminaliteten

 

 


Trots allt möjligt
Av AnnBritt Grünewald
Förlaget Futurum


Trots allt möjligt är den fjärde boken i Demokratiserien som Förlaget Futurum ger ut. Det ska kanske ses som ett litterärt grepp att ge två läsupplevelser i en och samma bok men det skapar i det här fallet mest förvirring.
I den första delen, "Mina första år på Österåker 1969-1973", gör Grünewald personliga reflektioner från privatlivet och från arbetsplatsen på Österåkeranstalten. Det är vardagen bakom murarna som skildras; det dagliga arbetet och mötena med de intagna.

Det är en ingående beskrivning av den svenska kriminalvården som AnnBritt Grünewald ger. Det är både nyttig och lärorik läsning för den som trodde att detta område är fritt från intriger och komplotter bland de styrande. Även i denna sfär gäller det för den som vill göra karriär att inte trampa alltför många på tårna och hålla sig inom gängse ramar. Läs: låta fångvården vara som den är.
Men inte AnnBritt Grünewald inte. Hon har gått sin egen väg och har haft sin ideologiska stjärna klar för sig, och följt den troget i arbetet för en humanare kriminalvård.
Trots detta gör hon mot alla odds karriär och blir 1978 Sveriges första kvinnliga fängelsechef.

Det kunde ha fortsatt så, denna första del, som en självbiografi men av någon anledning väljer Grünewald att kasta loss ordentligt och ger sig ut i agitatorernas land.
Det är lätt att förstå politikernas rädsla när en grupp intellektuella kvinnor, inklusive AnnBritt Grünewald, samlades i Maria-Pia Boëthius kök och smidde planer om ett eget parti för att få gehör för sina idéer. Det var kanske synd att de inte löpte linan ut och gav politikerna lite mer än bara skrämselhicka.
I den andra delen, "Brottsstycken - erfarenheter och slutsatser 20 år senare", har AnnBritt Grünewald många konkreta förslag på vad som behöver göras för att minska brottsligheten. Men i det femte kapitlet, "Brott och Nya Testamentet" känns det störande när hon likt en väckelsepredikant tar Bibeln till hjälp för att få fram ett program för en bättre kriminalvård.

Trots allt möjligt hade vunnit på om materialet i den delats upp till två böcker. Det är den senare delen som sticker upp och ruskar om. Det är här boken skulle börjat för det är lysande debattinlägg som presenteras. Det riktigt ryker om vissa sidor och AnnBritt Grünewalds engagemang är inte att ta miste på. Hon vill ha till förändringar för att, som bokens undertitel heter Rädda barnen - bekämpa kriminaliteten.

text: INA LARSSON