Nu under den mörka och kalla decembermånaden längtar säkert många svenskar till sol och värme. Och givetvis finns ställen på jorden, där sol och värme vankas i överflöd. Ta staden Mumbai, mest känd som Bombay, på Indiens västkust. Här är det varmt med besked. Folkmängden är osäker, kanske 12 miljoner, troligen fler.

Indiens befolkning har tredubblats sedan Indien blev självständigt för 50 år sedan. Det är trångt om utrymmet på Bombays gator, trottoarerna används i stor utsträckning som sovplatser. Dofterna är starka, ibland övergår de i ren stank, men många människor som rör sig ute på gatorna är förvånadsvärt rena och prydliga trots hetta och fuktighet.

Luften är inte precis den bästa, beroende på utsläpp från trafik och industrier. Vad Indien skulle behöva är fler träd och färre invånare. Man räknar med att Indien kommer att passera Kinas folkmängd strax efter år 2000. Många unga människor söker utbildning och utkomst i fjärran USA, precis som svenskarna för 100 år sedan.

Det finns dock optimister som menar att begåvade människor alltid har en framtid i Indien. Frågan är om inflytande från Väst, i synnerhet från USA, lockar ungdomen att i allt större omfattning överge indiska ideal och istället anamma västerländsk livsstil. Både pizza och Spice Girls är välkända fenomen i Bombay.

I alla fall har den svarta indiska vattenbuffeln strålande utsikter. Enligt uppgift i en indisk tidning vill Italien ha buffelmjölk till sin Mozzarella-ost. Indien har världens största buffelbestånd och Tetra Pak India samt Alfa Laval Agri vädrar morgonluft.

text: BIRGITTA PANDE