Fuktigt berörande

 


Noveller Kjell Askildsen
Hundarna i Thessaloniki
Översättning: Urban Andersson
Forum

KJELL ASKILDSENS novelletter andas kvalmig sommar. Det är som om tiden stod stilla, medan berättarpersonernas inre går i svall. Det här är en bok som berör. Som sätter fingret på ordet ensamhet.

SPRÅKET ÄR KARGT, avskalat, naket och vackert. Kvar blir de nödvändiga orden som inte ens de blir sagda i tid. Människorna i berättelserna står ofta i något slags beroendeförhållande till varandra; makar, syskon eller släkt på annat sätt.
Den ensamme mannen är ledmotivet. Ibland korsar hans väg en kvinnas. Men det är sällan de två möts. Berättelserna är psykologiskt laddade, spetsade med mörkgrå humor, men det är inte alltid dramaturgin håller hela vägen ut.

TROTS DET ÄR BOKEN en läsupplevelse i all sin enkelhet. Den är behaglig i formatet och innehållet öppnar dörrar till rum vi inte visste fanns.
Kjell Askildsen som debuterade i hemlandet Norge 1953, kom ut med boken Ett stort öde landskap på svenska 1996. Hundarna i Thessaloniki som kom ut på svenska i år har har det tagit sex år att skriva.

BOKTITELN har fått namn efter första novellen i samlingen. Där är två hundar i just Thessaloniki hopplöst fast i spastiska samlagsreflexer. Inte förrän det hela är över kan de skiljas åt. Kanske är det detta stillestånd i möte och ickemöte mellan människor som är bundna vid varandra som Kjell Askildsen vill förmedla med sina väl valda ord.

text: AGNETA SLONAWSKI