MAMMA STANNAR HEMMA NÄR ASTRID ÄR SJUK

 


ANDELEN PAPPOR
som stannar hemma när barnen är sjuka har sjunkit kraftigt. 1990 tog männen ut nästan hälften av det totala antalet dagar för sjukt barn. Förra året tog männen endast ut en tredjedel av dessa dagar.
Sedan 1991 har ersättningen minskat från 90 till 75 procent.
Orsaken är att familjerna förlorar ekonomiskt om pappan stannar hemma, eftersom män i regel tjänar mer än kvinnor.
SKTF:s jämställdhetsgrupp i Göteborg anser att föräldrarpenningen skall beräknas utifrån familjens gemensamma inkomst och på sätt få papporna att stanna hemma oftare vid vård av sjukt barn.

Källa: Statistiska Centralbyrån

 

 

 


 

MANNEN SKA VARA TYST OCH LIDA

 


- SVENSKA MÄN har lärt sig att konfrontation är fult. De går med på förändringar utan att reagera. Det händer inget, ingen reaktion. Kvinnan får inget motstånd, dundrar konstnären Kjell Wallman i en intervju med frilansjournalisten Katja Bexar.

 


Han menar att den svenske mannen är övertygad om att kvinnan är starkare. Hon får inget motstånd, därför går hon sin väg.
- Den svenska kvinnan har frigjort sig sedan 1950-talet. Men vi svenska män har inte hittat vår plats. Vi går omkring och är ganska trevliga, ganska goda och ganska starka. Men vi måste vakna till liv.
Den svenske mannen har blivit så agressionshämmad att han inte vet hur han ska bete sig i en konflikt, fortsätter Kjell Wallman som är bosatt i Finland och anser sig representera de finska männen.

Källa: Svenska Dagbladet 2 juni 1997

 

 

 

 

 

 

 MOR ROR - PAPPA ÄR RAR

 


PAPPORNAS ROLL
i samhället måste stärkas. Det som är bra för barnen är också bra för föräldrarna och samhället. Det säger s-kvinnornas ordförande Inger Segelström och riksdagsledamoten Magnus Johansson (s) apropå propositionen om vårdnad, boende och umgänge med barn.

Förslaget sätter barnets behov längst fram och ska underlätta för föräldrar att hitta lösningar i samförstånd och att gemensam vårdnad är det enda rätta om föräldrarna går isär, även om en förälder motsätter sig det.
Den nya lagen möjliggör boende- och umgängesavtal som ska godkännas av socialnämnden i kommunen.
Det borde innebära att färre föräldrar kommer att bråka inför domstol. Och främst att pappor ska känna sig mer delaktiga i sina barns framtid i och med den delade vårdnaden, menar de två socialdemokraterna.

Källa: Arbetet Nyheterna 15 november 1997

 
 

 

 

 FRÅN GRABB TILL MAN

 

 

DAGENS MÄN förväxlar manlighet med grabbighet. Anledningen är att de inte funnit någon mansroll efter velourmannens uppgång och fall på 70-talet.
Lösningen för männen har blivit att gå tillbaka till den tid när de var unga och testosteronet okontrollerat flödade i kroppen. Männen måste nu själva bekämpa denna grabbkultur. Annars får vi se ett samhälle där könen glider allt längre ifrån varandra, skriver Marie Demker, docent i statsvetenskap.

Källa: DN Debatt 16 november 1997

 

 

 PROFEMINISTISKT MANSNÄTVERK

 

FORSKNING OM pojkar, män och pappor finns samlat i ett särskilt nyhetsbrev som ges ut av Svenskt nätverk för forskning om män. Nät verket är tvärvetenskapligt och grundades 1994.
Bland grundarna finns representanter från: pedagogiska institutionen vid Stockholms universitet, socialdepartementets jämställdhetsenhet och manscentrum.
Mäns dominans över kvinnor måste ändras så att vi får mer likvärdiga förhållanden av könen. Men vi hävdar trots detta att attt en självständig mansforskning måste byggas upp för att få fram nya perspektiv och mer enhetlig förståelse av mäns liv, deklarerar Lars Jalmert, nätverkets kontaktman.

NÄTVERKET ger ut ett nyhetsbrev. I årets första finns ett lundaprojekt kallat "Manliga och kvinnliga telefonvanor".
Tommy Ringart är kontaktman för nyhetsbrevet. Han nås på
Vetenskapsjournalisternas telefon: 08 - 640 24 74.

 

 

 MANNENS IDENTITET SITTER I BILEN

 


MÄN VÄLJER BILEN
framför cykel och kollektivåkande. Det visar en nygjord forskningsrapport från Göteborgs universitet. Bland män i västsvenska män över 40 år väljer runt tre fjärdedelar att ta bilen till arbetet.


KVINNOR VÄLJER däremot cykel, att gå eller att åka kollektivt. I en rapport från kommunikationsforskningsberedningen påstås det att det är vanan som styr.
Att sluta köra bil är att förändra sin livsstil. Bilen symboliserar frihet. Den är en statussymbol, menar statsvetaren Martin Bennulf, en av författarna bakom SOM-undersökningens bilkapitel.

 

textplock: AGNETA SLONAWSKI