Om jag går in på Libris, det nationella bibliotekssöksystemet och slår på begreppet så män får jag 458 träffar. Kvinnor ger 6365. Slår jag på faderskap respektive moderskap får jag 45 - 144.
Böckerna om faderskap tog i flera fall upp den rent juridiska aspekten (vilket vad jag kunde se ingen av böckerna om moderskap gjorde). Inte mycket av det psykologiserande som dominerade moderskapsböckerna fanns.

Det finns forskning
Vad ska då de stackars männen göra? Finns det ingenting skrivet som problematiserar begreppet manlighet på det sätt som feminister forskar om kvinnlighetens alla aspekter?
Jag hittade trots allt en del forskning om män och en av forskarna heter Thomas Johansson, leg psykolog och docent i sociologi.
- Jag har gjort en studie om mansideal på gym. Den handlar om behovet av att manifestera manlighet. När jag gjorde den funderade jag mycket och insåg att det fanns ytterst lite av forskning som problematiserade manligheten. Egenligen är väl i och för sig nästan all forskning mansforskning, men den problematiserar inte på det sätt som kvinnoforskningen gör.

En mansforskningens bibel...
- Sedan började jag med min studie av deltidspappor. Jag tittar på deras fadersbilder, på hur de påverkats av sina egna pappors frånvaro och samhällets förändrade krav på mannen, pappan.
Nu är vi några forskare som tänker ge ut en bok tillsammans. Det är dags för en "männens bibel"!
Skämt å sido, så ska vi ge ut en antologi som ger en bild av mansforskningen idag. Förutom jag själv medverkar Claes Ekenstam, idéhistoriker, Arne Nilsson och Jari Kuosmanen, sociologer, Jens Ljungren, idéhistoriker och Jonas Frykman, etnolog. Det senaste titelförslaget är "Rädd att falla - studier av manligheter". Vi får väl se om det håller till utgivningsdagen. Vi försöker ge bilder av alternativa manligheter och använda "den feministiska blicken" när vi studerar mannen.

Vi tror på en "ny man"
När jag frågar honom om han kan se en ny mansroll ta form svarar han:
- En ny bild av mannen är på väg, men den är inte entydig. Den hotade, ifrågasatta, manligheten söker sätt att manifestera sig. Det förekommer många tomma ritualiseringar. Tidningar som Café till exempel ger en enkel bild av manligheten. Om man vill kan man se det som en backlash, en återgång till något som borde vara passerat, men det kan också vara en del av en pendelrörelse. Två steg fram och ett tillbaka. När mannen fått sin bekräftelse kan han våga gå vidare.
Tröst för tigerhjärtan, tänker jag, men jag hoppas samtidigt att han har rätt.

text: SIRI REUTERSTRAND

Lästips till dig som vill fundera vidare:
Thomas Johansson:
Den skulpterade kroppen (kommer efter nyår på Carlssons förlag)
Thomas Johansson mfl, Rädd att falla - studier i manligheter (kommer i januari på Gidlunds)
Lars Jalmert: Den svenske mannen (-84)
Jonas Frykman: Om mannen som forskningsprojekt (-97)
Björnberg, Kollind, Nilsson: Janus & genus (-94)
Jacobsen, Nilsson: Forskning om manligheter (-96)